Image for post
Image for post

Öğrencilerimin Gözünden Merak

Yazar: Sibel Tartut

“Merak atalarımıza göre her ne kadar yanlış olsa da bence harika bir şeydir. Mesela Steve Jobs küçücük bir odada bilgisayarın içinde neler olduğunu merak etti, açtı, kurcaladı ve en sonunda daha küçük bilgisayarlar yapılmaya başlandı. Hatta akıllı telefonların yapılmasını bile etkiledi bu. O yüzden merak bütün icatların ilacıdır.” — Abdülkadir 7/G

“Bence merak bir şeyle ilgilenmektir. İlgilendiğin şeyi merak edersin ve merak ettiğin şeyden de bilgilenirsin.” — Ahmet Can 7/G

“Merak beynin çalışmasını sağlayan yemek gibidir. Merak etmezsek beynimiz aç kalır.’’ — Ayşenur 7/G

“Merak hoş karşılanmaz. Çoğu çocuk merak etmekten korkar. Bu yüzden öğrenciler merak etmez.’’ — Enes 7/G

“Merak, daha küçücükken insanın içine giren, çok garip olan , tanımlanamayan ama ayıplanan bir histir.” — Helin 7/F

“Bence merak başarının ve icatların anahtarıdır.’’ — Neçirvan 7/G

“Merakın fazlası bence zarardır. Çok merak eden çok dedikodu yapar.” — Kadir 7/G

“Merak soru sormaktır.” — Muhammed 7/F

“Merak edersek, cevabı bulmak için araştırırız. O yüzden bence merak, bilgidir.” — Esmanur 7/G

“Bence merak, hoca çağırdığı zaman ‘Ay hoca neden beni çağırdı, acaba ne yapacak?’ gibi şeyleri düşünmektir.” — Ayşegül 7/G

“Merak korkulacak bir şeydir. Ben bir şeyi merak ettiğimde sormaktan korkuyorum. Birisi kızacak diye ödüm kopuyor aslında da kimseye de söyleyemiyorum.” — Melis 7/G

“Merak 7’den 70’e herkeste var olan bir histir.” — Esma 7/G

“Merak yeni şeyler öğrenmek için çaba sarf edip, onun peşinden gitmektir.” — Halime 7/G

“Merak icatların anahtarıdır.’’ — Dicle 7/G

“Merak insanın içine işlemiştir. Söküp atılması çok zordur. Her şeyi bilme, bulma, araştırma, öğrenme arzusudur.” — Esen 7/G

Peki öğrenciler neyi merak ediyor derseniz, kafalarını meşgul eden sorular da bunlar:

“İnsanlar gelecekte savaşmaya devam edecek mi yoksa savaşlar bitecek mi?”

“Uzaylılar ne zaman gelecek?”

Image for post
Image for post

“İnternetin olmadığı bir dünyada hayat nasıl olurdu?”

“Hangi ülkelerde İngilizce dersi verilmiyor?”

“Dünyada benim tıpatıp bir benzerim var mı, varsa nerede?”

“Hayvanlar konuşsaydı, ‘Beni yeme, yumurtamı elleme’ der miydi?”

“Neden Fransızca değil de İngilizce öğreniyorum?”

“Yastığa neden yastık yerine yorgan demiyoruz?”

“51. Bölgede ne yapıyorlar?”

“Ne zaman öleceğim? Hiç ölmesem olmaz mı?”

“Ben neden varım?”

“Korku filmleri nasıl çekiliyor?”

“Paris’te benim yaşımdaki çocuklar bir günde neler yapıyor?”

“Gökyüzü sonsuz mudur?”

“Gerçekten ışınlanabilecek miyiz?”

“Kelimeler nasıl ortaya çıktı?”

“Ormanlar nasıl oluştu?”

“Afrika’daki aç insanlar için neden bir şey yapmıyoruz?”

“Van Gölü Canavarı gerçekten var mı?”

“Neden hayvanlarla aynı dili konuşmuyoruz?”

Image for post
Image for post

Written by

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store