Öğretmen Ağı Nasıl Başladı?

2014 yılı ortalarında, eğitimin kalitesini artırmak adına etki potansiyeli yüksek, model teşkil edebilecek, Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru ilerlerken Türkiye’nin gelişimine yıllardır emekleriyle katkıda bulunmuş öğretmenleri odağına alan bir çalışma geliştirmek amacıyla, Vehbi Koç Vakfı olarak, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ile bir araya geldik.

Herhangi bir müdahale programını tasarlamadan önce alandaki durumu ve ihtiyaçları en iyi şekilde belirleyebilmek ve kaynakları en etkili biçimde kullanmak adına veri temeli oluşturacak bir araştırma yapmak çok önemli bir adımdır. Öğretmenleri odağına alacak böylesi bir çalışma öncesinde, elbette bir araştırma çalışması planladık.

Image for post
Image for post

Yola çıkarken aklımızdaki soru “Türkiye’de öğretmen niteliğini arttırmak için ne yapabiliriz?” idi.

ERG uzun yıllardır eğitim alanında başarıyla yürüttüğü araştırmalara bir yenisini daha ekleyerek ERG Eğitim Uzmanlarından Alper (Alper Dinçer) Öğretmen Politikalarında Mevcut Durum ve Zorluklar Raporunu hazırladı. Raporda öğretmen politikalarını ve mevcut durumu sekiz temel başlık altında inceledi:

 • Öğretmen niteliği neden önemlidir
 • Öğretmen yetiştirmede mevcut durum ve zorluklar
 • Eğitim fakültesi öğrencilerinin aile altyapısı ve değerleri
 • Eğitim fakültesi mezunlarının işgücü piyasasındaki görünümü pedagojik formasyon ve eğitim fakülteleri
 • Hizmet öncesi öğretmen yetiştirme programlarının niteliği
 • Müdürlerin bakış açısından öğretmen niteliği
 • Mesleki gelişim
 • İnsan kaynaklarının yönetimi ve öğretmen devinimi

ERG Direktörü Batuhan (Batuhan Aydagül) araştırmanın yanı sıra, insanı odağına alacak bu çalışmaya tasarım odaklı düşünme bakış açısıyla yaklaşsak nasıl olur diye önererek ATÖLYE ekibini aramıza kattı.

ATÖLYE ekibi tasarım odaklı düşünmenin ilk ve en temel adımı olan empati çalışmasını yapmak ve öğretmenlik yapan bireylerle ilgili içgörü elde etmek üzere sahaya çıktı. Aylin’in (Aylin Durmaz) meraklı soruları ve Özgür’ün (Özgür Önurme) sihirli kamerası ile yedi ilde 11 öğretmen ile yaptıkları birer günlük derinlemesine görüşmeler neticesinde sekiz ana başlık altında çok kıymetli çıktılar ortaya çıktı:

 • Değerler
 • İhtiyaçlar
 • Motivasyonlar
 • Zorlanılan Alanlar
 • İstekler
 • Sürprizler / Beklenmeyen Bulgular
 • Sezgiler
 • Problemler

İşbirliği içerisinde, odağına bireyi alarak, biraz da alışılmadık yöntemlerle yaptığımız Öğretmen Araştırması sonrasında başlangıçta sorduğumuz soru değişerek “Öğretmenlerin güçlenmesi için ne yapılabilir?” halini aldı. Hem araştırmadan hem birebir görüşmelerden gelen bilgileri ve çıktıları ATÖLYE ve Eğitim Reformu Girişimi kolaylaştırıcılığıyla gerçekleştirdiğimiz, tasarım odaklı düşünme yaklaşımına dayalı şekilde eğitimci, sivil toplum alanı profesyoneli, öğretmen adayı, öğretmen, akademisyenlerden oluşan 20 kişinin katıldığı bir günlük çalışmayla değerlendirirdik ve öğretmen politikası önerileri haline getirdik.

Bu çıktıları bir kez de öğretmene dokunan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla bir kez daha yoğurduk ve neticede araştırma sonucunda “Öğretmenlik yapan bireylerin kişisel ve mesleki yolculuklarında yanında olmak” misyonu ile hareket ederek bir çalışma geliştirmeye karar verdik.

Image for post
Image for post

Bugün, Öğretmen Ağı olarak andığımız platformun başlangıcı bu araştırma sürecine dayanıyor. Umuyorum ki, Vehbi Koç Vakfı olarak başlattığımız ve sonrasında Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Aydın Doğan Vakfı, ENKA Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı ve Sabancı Vakfının da desteği ile ERG ve ATÖLYE bünyesinde devam eden bu çalışma öğretmenlik yapan bireylerin sahiplenmesi ile gelişerek eğitimde kalitenin artırılmasını ve tüm çocukların kendilerini gerçekleştirecekleri eğitim ortamlarının oluşması için hızlandırıcı olacak.

Yazar: Seçil Kınay hakkında

Seçil, Koç Üniversitesi’nde Sosyoloji lisansının ardından Anadolu Medeniyetleri ve Kültürel Miras Yönetimi yüksek lisans programını tamamladı. 2007’den bu yana Vehbi Koç Vakfı’nda Proje Yöneticisi olarak çalışıyor, eğitim ve kültür alanlarında projeler yürütüyor. 2000 yılından beri sanatsal üretimler de yapan Seçil, merak etmenin, kişinin akışını bulmasının ve paylaşmanın önemine inanıyor.

Vehbi Koç Vakfı hakkında

Vehbi Koç Vakfı 1969 yılından bu yana yaşamın en temel gereksinimleri olan eğitim, kültür ve sağlık alanlarında yönetimini üstlendiği kurumlar, desteklediği projeler ve düzenli programlar aracılığıyla Türkiye’nin daha hızlı gelişmesine destek olmayı amaçlıyor. Tüm faaliyetlerinde “en iyiye” örnek olarak, sürdürülebilir ve tekrarlanabilir modellerle Türkiye’ye fayda sağlamak üzere çalışıyor.

Written by

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store