Öğretmen Ağı’nın Katılımcı Yapısı

Değişim teorisini kılavuz alarak yola çıktığımız ilk günden itibaren, kapsayıcı, bağımsız, barışçıl, eşitlikçi, hiyerarşiden uzak ortak değerlere sahip bir öğrenme topluluğu olarak birbirimize sürdürülebilir anlamda destek sağlayan bir ağ kurmayı hayal ettik.

Image for post
Image for post

Öğretmen Ağı’nın tasarımının her aşamasında rol alan sivil toplum kuruluşları bu hayale ilk günden itibaren ortak oldu. Çıkacağımız yolculuğun neye benzemesi gerektiğine dair sivil toplum kuruluşlarının da olduğu birçok çalıştay yapıldıktan sonra; bu kuruluşlarla çalışmış öğretmenlere bir çağrı yaptık. 2 Ekim’de gerçekleştirdiğimiz Tanıtım Toplantısı’nda bu yolculukta bize katılmak isteyen öğretmenleri aramıza davet ederken çok büyük heyecan duyuyorduk. İçeriği birlikte oluşturmak, süreci birlikte yaşarken öğrenimlerimizle sonraki adımları şekillendirmek şimdiye kadar denemediğimiz bir şeydi. Öğretmen Ağı’nın içerik havuzunu ve işleyişini oluştururken istedik ki önceden belirlenmiş ihtiyaçlar kadar, süreçte öğretmenlerimizin ortaya çıkan ihtiyaçları da bize yol göstersin. Bu güne kadar denenmiş yöntemlerden farklı bir çerçeve sunduğumuz Tanıtım Toplantısı’nda, bu oluşuma ilk günden sahip çıkmaya istekli öğretmenlerimizle umut dolu bir yolculuğa çıktık.

Hepimizin merakı, umudu ve heyecanı, aylar boyu süren bir motivasyona araç oldu. Bu motivasyon, birbirimizden öğrendikçe, buluşmalarımız arttıkça ve birlikte ürettikçe daha da büyüdü. Birbirimizin potansiyelini fark edip bundan güçlenerek ilerlememizi sağlayan bu “ortak planlama süreci”, 46 öğretmenimizin, destekçi vakıf temsilcilerimizin de içinde yer aldığı büyük ekibimizle, Kasım ayında gerçekleştirdiğimiz Başlangıç Buluşması’yla tam anlamıyla başladı. Başlangıç Buluşması’nda, hayalimizdeki öğretmenler odasını tasarlarken katılımcı, herkesin birbirini duyduğu, açık ve eşit ortamlarda olmanın hepimize ne kadar iyi geldiğini, ilk günden gördük. Bu şartların sağlandığı taktirde üretimin başlamasının da kaçınılmaz olduğuna, tasarım odaklı düşünme yöntemini kullandığımız üretim sürecinde tanık olduk. Öğretmenlerimizin kendi belirledikleri sorunlar etrafında bu yöntemi kullanarak çözümler ürettiği 6 ayda, sahadan gelen haberlere birlikte gülümsedik, heyecanlandık. Bazı öğretmenlerimiz, çevrelerindeki öğretmenler ile kurdukları deneyim paylaşımlarından değerli içgörüler getirirken başka bir öğretmenimiz, kantini öğrencileri de sürece dahil edip farklı şekilde tasarlayarak on dakikalık teneffüs boyunca hiçbir çocuğun zorbalığa maruz kalmadan alışveriş yapabilmesini sağladı. Etrafında kenetlendiğimiz “nitelikli eğitim” için öğretmenlerimizin öncü olduğu değişimlerden birlikte ilham aldık.

Image for post
Image for post

Süreçteki birlikteliğimiz, yalnız buluşmalardan ibaret değildi elbette. Öğretmenlerimiz, çözüm üretme sürecinde kendi projeleri etrafında çalışırken ortaya çıkan verileri birlikte değerlendirme ve hatta Öğretmen Ağı’ndaki diğer bireylerin deneyimleri ve tecrübeleriyle anlamlandırma gereği duyduk. Çünkü, özellikle öğretmenlerimizin, tecrübelerini birbirleriyle ve Öğretmen Ağı’na yeni katılacak kişilerle paylaşmasının çok besleyici olduğunun farkına vardık. Ortak temalar etrafında konuştuğumuz, günlük hayatımızda, sınıflardan örnekleri anlattığımız deneyim paylaşımı çemberleri olan “Karşılaşmalar” tam da bu ihtiyaç üzerine doğdu. Başlangıç grubunun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu paylaşım etkinliklerinin her zaman evrilmesi ve grubun içindeki potansiyele göre şekil alabilir olmasına özen gösteriyoruz. Öğretmen Ağı’nın geleceğinin inşasında, gruptaki yetkinliklerin en önemli rollerden birine sahip olduğuna inanıyoruz. Öğretmenlerimize, her türlü paylaşım için daha fazla alan açmaya devam ediyoruz. “Karşılaşmalar”, “1 Öğretmen 1 Disiplin” gibi inisiyatifi öğretmenlerimizin aldığı paylaşım alanlarının da, bunun için, düzenli bir şekilde artmasını ve çeşitlenmesini diliyoruz.

Yazar: Buket Sönmez hakkında

Buket, uzun yıllar finans sektöründe yöneticilik ve uluslararası bir kurumda strateji ve süreç danışmanlığı yaptı. Öğretmen Ağı ile yolu, projenin planlama aşamasında verdiği gönüllü destekle buluştu. Yıllar içinde edindiği farklı alanlardaki kurumsal hayat deneyimlerinin bu oluşuma sağlayacağı katkıya olan inancı ve birikimlerini eğitim alanında da zenginleştirme fırsatı bulmanın heyecanı ile Öğretmen Ağı’nda Genel Koordinatörlük görevini yürütüyor.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store