Özgüvenimin Yansıması: Kuzey Işıkları

Yazar: Hediye Demir

Gökyüzünde çizgisel, dairesel, yay gibi şekiller oluşturan, hem kuzey hem de güney yarımkürede meydana gelen ve çarpışan elektronlar sayesinde mavi, kırmızı, mor yeşil renklerine bürünen gökyüzünün enfes görünümü olan Kutup Işıkları.

Bu olağanüstü doğa sanatı hakkında çok ilginç bilgiler mevcut alan yazında. Örneğin Aurora sözcüğü Roma Şafak Tanrıçasının adından gelirken Boreas ise Yunanca’da kuzey rüzgarı olarak adlandırılmıştır ve Avrupa ortaçağında Auroraların Tanrı’dan işaretler olduğuna inanılırmış.

Peki Kuzey Işıklarının benim hayatımdaki yansıması nedir, benim neden umut ışıklarım olmuşlardır? İzninizle kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum.

Lisans 1. Sınıf öğrencisi iken bir hocamın isteği üzerine Finlandiya Eğitim Sistemi hakkında bir sunum gerçekleştirmiştim. Sadece Finlandiya eğitim sistemi hakkında değil, doğası, kültürü, sosyal faaliyetleri hakkında da araştırmalar yaparak bilgiler edinmiştim. Kuzey Işıkları ile tanışmam ilk o zaman olmuştu. İlk yurtdışı deneyimini yaşama ve yurtdışında öğretmenlik yapma hayallerim bu şekilde başlamıştı.

Kendime büyük hedefler belirlemiştim, sadece kendi ülkemdeki öğrencilerime değil diğer ülkelerdeki öğrencilerimle de bilgi ve tecrübelerimi paylaşmak istiyordum. Hayallerim için planlar hazırlandı, sınavlardan yeterli puanlar alındı, gerekli evraklar hazırlandı ve artık sona doğru yaklaşılmıştı.

Tabi ki bu süreçte çok fazla başarısızlıklar elde etmiştim ama her bir defasında kendi hayallerim için tekrar yola çıktığımda Kutup Işıklarını düşünerek daha fazla mutlu oluyordum. Kutup Işıklarını içeren sayısız video izliyordum. Her bir kutup ışığı benim için ayrı bir yere sahipti çünkü her birinin görüntüsü tekti, bir daha aynısı görülmüyordu. Mavi, yeşil, mor ve kırmızı renklerinin uyumu ile sayısız şekillerle oluşan umut ışıkları. Hepsinin oluşumu benim için öğrenilen bir deneyimimi, hatalarımdan ders çıkarmamı temsil ediyordu.

Bu doğa sanatının oluşumunun temelinde güneşten gelen parçacıkların oksijen molekülleri ile çarpışması sonucunda meydana geliyordu ve ardından bu eşsiz görüntüleri bizler izleyebiliyorduk. Aslında bu bana her bir zorluğun ardından kolaylıkların olduğunu, gökkuşağının olması için yağmurun yağması gerekmesi veya zeytinyağı olması için zeytinin ezilmesi gerekmesi gibi sözlerin farklı bir deyişi gibiydi. En azından benim hayal gücümün benzetmesiydi.

Kimse bu uzun ve devam eden sürecimin zorluğunu, büyük sorumluluğunu bilmiyordu. Yolun sonunda elde edilen başarımı “şans olarak” gören veya “Allah’ın sevdiği kuluymuş ki başarmış” diyenler; gereksiz olarak adlandıranlarda oldu ama ben attığım adımlardan emin, çıktığım yolda çok mutluyum. Zorlu süreçlerden geçerek vizyonumu, kişisel ve mesleki olarak gelişimimi destekleyecek bu serüvene şimdiden iyi ki katılmışım diyorum.

Kutup ışıklarıyla tanışmamın üzerinden 5 yıl geçti ve şuan hayallerimin ilk adımının gerçekleşmesinin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Erasmus staj ile kazandığım burs sayesinde Finlandiya’da yer alan bir devlet üniversitesinde staj yaptım. 5 ay süren staj programı sürecinde tam olarak kendimi buldum diyebilirim. Bana kazandırdığı bilgi ve tecrübeler, mesleki ve dil yetkinlikleri, sosyal beceriler sayesinde kendime olan özgüvenim daha da arttı.

Staj yeri bulma sürecinde bana inanmayan insanların sözlerine çok fazla odaklanmadığım için şu an çok mutluyum. Mail attığım üniversitelerin dünya genelinde çok iyi sıralamaları olduğu için, çevremdeki bazı insanlar “Ne bu özgüven?” deyip, bana inanmamışlardı. Bende “Ne varmış özgüvenimde?” deyip durmadan mailer ilettim, yurt dışındaki onlarca üniversiteden hocalar bağlantı kurdum ve sonunda Kuzey Işıklarının gökyüzündeki eşsiz dansını yakından izleme fırsatı elde ettim.

Umarım bundan sonraki süreçlerde de her biri özel olan kutup ışıklarımızın gücü, sevgisi bizimle olur ve bizim umut ışığımız olmaya devam ederler.

1998 Kayseri doğumlu. Kastamonu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği mezunu. Aynı üniversitede Matematik Eğitimi alanında Yüksek Lisans öğrencisi. Hayatının amacını gönüllülüğe adayarak bu alanda gönüllü genç, kamp lideri, GamFed Türkiye gönüllüsü. Matematik Eğitiminde disiplinlerarası oyunlaştırma ve karşılaştırmalı eğitim alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

--

--

--

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Öğretmen Ağı

Öğretmen Ağı

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.

More from Medium

The Best Kept Secrets About GoHighlevel Review

Big Show Returns to University Library Lawn

Apple opened a “mouth” and privacy disappeared?

Most destructive? Ransomware.