Image for post
Image for post

Üstün Yetenekli Öğrenciden*

Yazar: Nurseli Tamer

Sevgili Öğretmenim,

Yardıma gereksinimim var. Gereksinimlerimi maddeledim:

 1. Neden farklı olduğumu, diğer çocukların benden neden uzak durduklarını bilmek istiyorum. Eğer sorarsam açık cevap verin lütfen.
 2. Çok ve yoğun öğrenmek istiyorum. Siz dağları anlatırken ben bir taraftan kayaların yapısını merak ediyorum. Yeni şeyler öğrenmek benim için hem çok önemli, hem de çok keyifli, adeta bir tutku.
 3. Bildiğim şeyler tekrarlanınca sıkılıyorum. Bana hep okulun yeni şeyler öğrenilen ve heyecanlı bir yer olduğu söylenmişti. Bu heyecanımı kaybetmek istemiyorum.
 4. Bir derste öğrendiğimi bir başkasıyla harmanlamak çok keyifli. Türkçe dersinde öğrendiğim şiir yapısını matematikle açıklamak çok hoş. Bir önceki yıl öğrendiklerimi bu yıl başka derslerde kullanmak da…
 5. Keşfetmek de benim için önemli. Şimdilik derslerim arasında dolaşıyorum ama kim bilir bana destek olursanız daha neleri keşfederim. Mars’a yerleşecek ilk grup içinde olmak isterim örneğin…
 6. Çok sorum var ama beni görmüyor gibisiniz. Parmak kaldırıyorum hep. Sorularımın bazıları, aslında çoğunluğu, ders konumuzla ilgili değil veya uzaktan ilgili. Bari bana kitap, kaynak önerseniz. Veya anneme söyleseniz de internet kullanım zamanımı artırsa?
 7. Sorunuzu cevaplamak için parmak kaldırdığımda beni görmüyorsunuz, biliyorum, arkadaşlarıma da söz vereceksiniz ama arada beni de dinleseniz, kendimi iyi hissetmek istiyorum. Nasılsa bilir demeyin.
 8. Beni daha iyi tanıdıkça siz de fark edeceksiniz, yetenekliyim ama aynı zamanda başka özelliklerim de olabilir.
 9. Ben okulda öğrenmek istiyorum, beni grupların içine alırsanız daha başarılı olurum hem de alay konusu olmam. Yalnız kalmak istemiyorum.
 10. Çok yoğunum, haklısınız bazen baş etmek güç olabilir. Fiziksel, zihinsel ve duygusal yoğunluğum elimde olmadan taşıyor olabilir. Karar vermeden önce benimle konuşun. Bana güvenin.
 11. Keşke etrafımda benim gibi başka çocuklar da olsa. Eğer olursa beni onlarla tanıştırır mısınız?
 12. Her dersten tam not almak,hep en zeki ve hep en iyi olmak istemiyorum. Aslında, hep en zeki, en iyi olmak benim için de çok yorucu.
 13. Alçakgönüllü olmayabilirim. Öte yandan bazen sorduklarınız bana kolay geliyor, beni zorlayın.
 14. Sınıfın önünde aptal/rezil durumunda kalmaktan çok korkuyorum, bazen de susuyorum. Hata yaptığımda, cevap vermediğimde beni utandırmayın lütfen.
 15. Bazen siz ders anlatırken ben hayallere dalabilirim, beni anlayın, zaman zaman tam da orada olamıyorum.

Ne kadar da çok madde çıktı. Biliyorum öğretmenim, siz de çok yoğunsunuz, ama beni anlamak için bu yazıyı okumanız bile çok önemli..

Teşekkür ederim.

İmza: Üstün Yetenekli Öğrenci

Bir öğretmen üstün yetenekli öğrencisiyle nasıl ilişki kurar? Öğrenme yolculuğunda ona destek sağlamak için neler yapabilir?

Üstün yetenekli öğrencilerin kendi kendilerine yetebilecekleri gibi yanılgı vardır. Ne var ki bu öğrencilerin kendilerine özgü gereksinimleri anlaşılmadığında kendilerini yalnız hissedebilirler. Bu da bir anlamda okulda “kaybolmalarına” yol açabilir. Hâlbuki her öğrenci için olduğu gibi üstün yetenekli öğrenciler için de esas olan öğrenci, veli ve okul üçgenini sağlıklı oluşturmaktır.

Üstün yetenekli çocuklar gibi velilerin de duyulmaya, anlaşılmaya gereksinimleri vardır. Birçoğu tıpkı çocukları gibi kendisini yalnız hisseder. Üstün yetenekli bir çocuğun velisi olarak zaten farklı yoğunluklar, stres yaşamış ve yorulmuş olabilirler. Aynı zamanda velilerle işbirliği geliştirmek, onlarla iletişimi sürekli kılmak, hatta okulunuzda başka üstün yetenekli çocuklar varsa aileleri veli toplantısında bir araya getirmek izlenebilecek yöntemlerden bir kaçıdır. Okulda öğretmenin, evde ailenin vakit geçirdiği üstün yetenekli öğrencilerin gereksinimlerini ve onlarla ilişki kuran yetişkinlerin düşünce ve duygularını paylaşmak öğretmen ve veli işbirliğini kuvvetlendirebilir. Üstün yetenek konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmak da farklı bakış açıları kazandırabilir. Öğretmen olarak sabırlı, anlayışlı davranıp öğrencilerin gereksinimlerini dikkate almak çok önemlidir. Çünkü aslolan çocuğun sağlıklı bir eğitim ortamında gelişimini sürdürmesidir.

Nurseli Tamer Hakkında

Üsküdar Amerikan Lisesi (1977) İ.Ü.İktisat Fakültesinden (1981) mezun olmuştur. Kariyerine ilk fon yöneticilerinden biri olarak American Express Bank’da başlamış, çeşitli bankalarda çalıştıktan sonra 1998'de kızının doğumuyla bir kariyer değişimi yaparak “tam zamanlı Anne” olmuştur. Bu alanda öğrenmeyi, yenilikleri izlemeyi yurtiçi ve yurt dışında katıldığı seminerler, sertifika programları ve üniversitelerde misafir öğrenci olarak sürdürmektedir. 2009 yılında Üstün Yetenekli Çocukların Duygusal Desteklenmesi (SENG-Supporting Emotional Needs of Gifted) Vakfıyla tanışmış, aldığı eğitimlerle de gönüllüsü olmuştur. Ayrıca, barış kültürü, çatışma yönetimi, iyi yazar olmak gibi çeşitli eğitimlerden aldığı sertifikaların yanı sıra 2014 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde, Eğitim Bilimleri Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Kabul edilen tezi “Ergenlerin Teknolojik Zorbalık Algıları ve Buna Yönelik Farkındalık Eğitimi” başlıklıdır. Bu alanda hakemli dergilerde yayınlanan makaleleri bulunmaktadır. 2014 yılından itibaren çeşitli kurum ve kuruluşlarda seminerler vermekte, güvenli sosyal yaşamın önemini vurgulamaktadır.

Kendisini yaşam boyu öğrenci olarak tanımlayan Nurseli Tamer, “paylaşılmayan bilginin bilgi olmadığına” inanmakta ve “İnternette olan internette kalır, yok olmaz” sözünü çok kullanmaktadır.

Nurseli Tamer, 2010’dan bugüne YÖRET (www.yoret.org.tr) İcra Kurulu, sonrasında da Yönetim Kurulu üyesidir.

1981’de ABD’de kurulan, sohbet ederek öğrenme, destekle(n)me fikrine dayanan SENG’in Avrupa’da gelişme kararıyla 2018 yılında kurucu yönetim kurulu üyesi, modelin Türkiye’de uygulanabilmesi için de 2018’de Aile Destek Platformu’nun kurucusu olmuştur. SENG Moderatörlüğü, Öğrenci koçluğu, masal terapisti sertifikaları vardır.

Written by

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store