Image for post
Image for post
Dragos Gontariu, Unsplash

Yazarlar: Çiğdem Tongal ve B. Betül Çiçek, “Heart Mind Design” (HMD)

Bir çocuğun durup dururken “Bu oyunu oynayabilecek kadar yaratıcı mıyım?” ya da “Bu resmi yapmaya yeteneğim var mı?” gibi sorular sorduğunu duymazsınız. Bir soru sorar ve hayal kurar. Belki “mış” gibi yapar ve elindeki her neyse onu alır, başka bir şeye dönüştürür. Bir başka deyişle, yaratır. Bu dünya yaratıcı olmayan bir çocuk görmüş müdür?

“Yaratıcı bir yetişkin hayatta kalmayı başarmış bir çocuktur.”
- Ursula Le Guin

Ne olur da bu yeteneği kaybettiğimize inanırız? Aslında, yaratıcılık kaybolmaz, çünkü yaratıcılık hayatın her an içinde olan, belki bir şeye ilgi duymakla başlayan…


Image for post
Image for post
Gautam Arora, Unsplash

Yazar: Prof. Dr. Belma Tuğrul

Çocuğu nasıl algıladığımız, çocuğa yüklediğimiz anlam, çocuk için yapacaklarımızın ve yapmayacaklarımızın gerekçelerini oluşturur. Bu şu demektir; eğer çocuğun doğuştan getirdiği yatkınlıkları nedeniyle bağımsızlığa yakın, etkin bir birey olma yönündeki donanımına inanan bir görüşü savunuyorsak, çocuğun yararına olanı bulma yönünde alacağımız kararlarda çocuklara güvenmek, çocuğun varlığına koşulsuz saygı ve sevgi göstermek temel değerlerimiz olarak bize yol açacaktır.

Bir çocuğu tanımlayan en önemli özelliklerden biri onların bilmeye, anlamaya, keşfetmeye olan doğal eğilimidir. Ben bireysel olarak çocuğu; yaşadığı dünyayı anlama çabasında olan, cevabını bulana kadar sorusunu sormaktan vazgeçmeyen, yeni ve farklı her şeye tutkulu, keşfetme heyecanı ve cesaretinde…


Image for post
Image for post
Max Fischer, Pexels

Yazar: Seval Binici

İlkokul beşinci sınıftaydım. Sesi, gülümseyişi hatta kokusu ile hala aklımda capcanlı duran sevgili öğretmenim bize artık veda edeceği için ince eleyip sık dokuyordu. Bir yandan müfredatta eksik hiçbir şey kalmasın diye sürekli yazılar yazdırıyor, sık sık yazılılar-sözlüler yapıyor, bazen öteki beşinci sınıf öğretmeni ile yer değiştirip kendi aralarında karşılaştırmalar yapıyor diğer taraftan her fırsatta bize hayatla ilgili öğütlerde bulunuyordu. Bize veda edecekti, biz onun için yuvadan uçacak kuşlardık. Yuvadan ayrılmadan önce her şeyi eksiksiz yapmış olduğundan emin olmak istiyordu. Sanırım her birimiz için kurduğu ayrı bir hayali vardı. Bana kesin olarak hukukçu gözüyle bakıyordu. Bunu yıllar sonra…


Image for post
Image for post

Yazar: Semra İnan

Endişeli Sorular: “Nasıl olacak öğretmenim?”

Uzaktan mı yüz yüze mi başlayacağız? Sorular pek çoktu ama 1. sınıfı okutacak bir öğretmen olarak plan yapmam, ders tasarımlarımı hazırlamam gerekiyordu. Nereden başlayacağımı, neye göre plan yapacağımı bilemediğimden her iki durum için de hazırlık yapmaya başladım.

Bütün televizyon programlarında, sohbet ortamlarında, öğretmenler arasında 1. sınıflara uzaktan nasıl okuma yazma öğretileceği konuşuluyordu ama bence asıl büyük soru öğrencilerimle nasıl bağ kuracağımdı; çünkü biliyordum ki bağ kurmadan onlara bir şeyler öğretmezdim.

Bunun çabasıyla sınıf listesi ve iletişim bilgilerini öğrenince tüm velileri tek tek arayarak “Ben ….’nın öğretmeniyim. Sizinle tanışmak için okula bekliyorum” dedim…


Image for post
Image for post
Haseeb Modi, Unsplash

Yazar: Seval Binici

Her şeyi iyi yaptığımı sandığım yorucu ama keyifli bir okul günüydü. Sanırım beşinci ders saatindeydik. Güzel bir eseri işliyorduk. Metin herkesin dikkatini çekmiş gibi görünüyordu. Çoğunlukla yaptığım gibi ders kitabından yola çıkmış, birkaç materyalle desteklemiş, öğrencilerin etkinlikleri istedikleri gibi yapılandırması için esnek davranmaya çalışmıştım. Aynı etkinliği uyguladığım üçüncü gruptu.

Bir anda yorgun olduğumu hissetim. Acıktığımı ve aynı anda etkinliği önceki gruplardaki enerjimle kolaylaştırmazsam haksızlık edeceğimi düşündüm. Sınıfta dikkati dağılan tek kişi ben değildim ama herkes hala sabırlı görünüyordu. Böyle birkaç dakika daha devam ettik. Sınıfta bir tartışma başlamıştı. Sınıflarımda harika tartışmalara şahit olurum. Hepimiz bir noktadan hareket…


Image for post
Image for post
Tim Arterbury, Unsplash

Yazar: Gamze Yatkın

-Hayır Güneş mavi değildir! Neden maviye boyadın ki?
-Olur mu hiç üç kulak, dön de aynaya bak!
-Evin çatısı kırmızı olur, sen yeşil yapmışsın. Olmamış.
-Büyünce gezegenler arası yolculuk yapacağını yazmışsın, daha gerçekçi ol!

Tanıdık geldi değil mi bu cümleler? Küçüklüğümüzden bu yana sık sık duyduğumuz; önümüze set, engel kelimeler. Muhteşem bir fikirle havalara uçtuğumuz zaman başkasının iğnesi patlatır ya hani balonumuzu, işte o korkunç hissin bizi durdurmasına izin verdiğimiz zamanlardan koptu geldi bu cümleler. Şimdi alalım bu olumsuz cümleleri, buruşturup koyalım, hatta çöp kovamıza basket atalım.

İçimize sığmayan, durumu/olayı/nesneyi bambaşka algılayan, karşımıza çıkanı olandan farklı karşılayan…


Image for post
Image for post
Fotoğraf: Jason Rosewell, Unsplash

Yazar: Elif Meryem Ünsal

Covid-19’un hayatımıza ani girişiyle birlikte sosyal ve mesleki yaşantılarımızda büyük bir değişim yaşamak zorunda kaldık. Dünyada uzun zamandır gündemde olan tele-terapi* birden çok daha fazla konuşulur oldu ve dil ve konuşma terapistlerinin gündemine bir göktaşı gibi düştü.

*Tele-terapi: Dil ve konuşma terapisi hizmetlerinin telekominikasyon teknolojileri aracılığıyla sunulmasıdır. Tele-terapide değerlendirme, müdahale ve danışmanlık hizmetleri uzaktan, çevrimiçi ortamda sağlanır.

Öncelikle bizim alanımızda en çok istihdamın olduğu rehabilitasyon merkezleri kapandı. Özelde çalışan dil ve konuşma terapistleri de önceleri vaka azaltma yoluna gitseler de merkezlerini geçici olarak kapatmak durumunda kalanlar oldu. Hastanelerde randevu sayılarının azaltılması, dönüşümlü çalışılmaya başlanmasının terapilerde aksamalara…


Image for post
Image for post
Öğretmen Ağı Yaz Buluşması, 2019

Yazar: Kenan Çayır

“Bu biçimiyle çalışmak şahsen bana düz ovada koşmak hissi veriyor. Daha özgür ve iradi davranmak benim için önemli.”

Öğretmen Ağı’nın İçerik Danışmanı olarak Değişim Elçisi öğretmenlere her ayın başında bir mesaj gönderiyorum. Bu mesajların amacı, yapıp ettiklerimizi bir adım dışarıdan bakıp anlamlandırmak, Ağ’daki çalışmalarımızın ürettiği değeri birlikte tanımlamak. Yukarıdaki alıntı ise, kuruluşundan bu yana Ağ’da bulunan Değişim Elçisi öğretmen Gökhan Atik’e ait. Atik, “Bu biçimiyle çalışmak” derken neyi kastettiğini de bir önceki cümlesinde belirtmiş: “Adhokratik düzen.”

Adhokratik işleyiş Öğretmen Ağı’nın en önemli niteliklerinden biri. Adhokrasi, tıpkı bürokrasi gibi, örgütlenme kültürüyle ilgili bir kavram. Ağ’ın yapısını geliştirirken bir…


Image for post
Image for post
Dragos Gontariu, Unsplash

Yazar: Yasemin Toprak

İnsanlığın ilk gününden bugüne çok farklı sorunlarla karşı karşıya kalınmıştır. Bu süreçte sorunlara farklı çözümler sunulmuş, denenmiştir. Sonunda bir veya birkaç çözüm uygulanmış ve süreç yönetilmiştir. Sorunların doğru şekilde yönetilip yönetilmediği tartışma konusu olabilir. Bu yazıda ise; sorunların çözümü için gerekli yaratıcılık boyutunu ele alıyoruz.

Yaratıcılık kelimesinin anlamı birçok yerde farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Yaratıcılık, olmayan bir şeyi hayal edebilme, bir şeyi herkesten farklı yapabilme ve yeni fikirler geliştirebilme yeteneğidir. Başka bir deyişle yaratıcılık, herkesin gördüğü şeyi aynı görüp onunla ilgili farklı şeyler düşünebilmek, günlük olaylara ve nesnelere herkesten farklı bakabilmek ve farklı yaşam tarzı geliştirebilmektir. …


Image for post
Image for post
Geronimo Giqueaux, Unsplash

Yazar: Sibel Tartut

Okullar, öğrenciye hayatı boyunca yardımcı olabilecek alışkanlık ve davranışları kazandıran; okuma ve yazmayı öğretmekten başlayarak, en yüksek düzeyde bilim, kültür, müzik ve sanat bilgisi vermeyi amaçlar. Velilerse öğrencinin okul yaşantısı boyunca eğitim-öğretim faaliyetlerine katkıda bulunarak öğrencinin eğitim sürecinde destekleyici bir rol oynar. Ailesi içerisinde birçok alışkanlık kazanan, zihinsel ve duygusal olarak belirli bir olgunluğa ulaşan çocuğun iyi olma halinde ve başarısında, okulun oynadığı rol büyük öneme sahiptir. Okul, aile yaşantısını tamamlayıcısı ve destekleyicisi niteliğindedir.

Peki, hem okulun hem de velilerin hedeflediği iyi olma hali ve başarı nasıl yakalanabilir? Çocuğunuzu özel bir okula kaydederek ya da ona özel…

Öğretmen Ağı

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store