Christin Hume, Unsplash

Yazar: Sinem Keser

Pandemi dönemi başladığında öğretmenler olarak ilk düşüncemiz “Çocuklara, öğrencilere nasıl ulaşabiliriz?” oldu. Dönem ortasında onlarla ilk defa sınıf ortamından uzakta kaldık. Gülen gözlerinin içine bakıp neler hissettiklerini anlayamayacak, yaşadıkları yalnızlık ve yalıtılmışlığı gideremeyecektik. İhtiyaç duydukları zaman sıcak ve güvenli bir el arayışlarını göremeyecektik.

Zaman ilerledikçe ve süreç…

Yazar: Buket Sönmez

Yıl ortasına kadar hangi yılda olduğumuzu şaşırdığımız bir yıldı 2021. Zaman kavramıyla çok değişik şekillerde yüzleştik. Tüm yaşananlar ile bizlerde derin izler bırakmış; bununla birlikte birçok yeni öğrenime kapı aralamış bu yılı arkamızda bırakıyoruz.

Pandemi etkilerini hala sürdürürken, çok çeşitli ihtiyaçları da beraberinde getirmeye devam etti. Eğitim…

Yazar: Birce Altay

“Umut başka bir dünyanın mümkün olabileceği anlamına gelir, bu dünyanın vaat edildiği veya güvence altında olduğu anlamına değil. Umut insanı eyleme çağırır; eylem umut olmadan imkânsızdır. (…) Umut etmek kendini geleceğe adamaktır ve bu geleceğe adanmışlık, bugünü yaşanabilir kılar.” (Rebecca Solnit, Karanlıktaki Umut, Siren Yayınları, s.31)

Bu…

Yazar: Dr. Süleyman İnan, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Odak grup görüşmesi için bir lisedeyim. Seçilen 6 öğrenci ile sınıfta siyasetin konuşulup konuşulamayacağını yoklamaya çalışıyorum. Siyaset derken, siyasetin particilikle anılan kurumsal yapı ve temsiller olmadığını, gündelik hayatın içinden çekilen ve geniş “bilgi” arka planına yaslanan politik konu/sorunlar olduğunu belirtiyorum. Sözgelişi, ayrımcılık…

Pixabay, Pexels

Yazar: Hasan Dirik

Öğretmen, öğretmendir. Ücretlisi, sözleşmelisi, kadrolusu, atanamamışı, emeklisi yoktur. Tesadüfen ya da büyük bir tutkuyla olursunuz ama sonra hayatınızın merkezinde; çevrenizde bir bilen, danışılacak bir uzman, sabah gülümseyen bir yüz, gecesi ile gündüzü karışmış, kutsallık atfedilen ancak çoğu zaman kasım aylarının yirmi dörtlerinde hatırlanan kahramanlarsınızdır. Sonra mı…?

İlk…

Feliphe Schiarolli, Unsplash

Yazar: Ahmet Canbaz

Jurgem Klopp Hamburg ile anlaşmış fakat yüz yüze görüşmeye takım elbise giymeden ve kravat takmadan gittiği için sözleşme imzalanmamıştı. Aynı sezon Borussia Dortmund’a imza atan Kloop sorulan soru üzerine ben “Ben kıyafetime değil, yaptığım işe odaklanıyorum. Evet bazen diğerlerinin yanında mahallenin yaramaz çocuğu gibi göründüğüm doğru.” cevabını…

Yazar: Seval Binici

Pınar aradı, konuşacak durumda değildim. Öyle heyecanlı anlatıyordu ki bölmedim. Onun heyecanı bana geçsin, umudu bulaşsın istedim. Başaramadım. Kapatırken, Pınar ben çok kötüyüm, istifa etmek istiyorum dedim. “Ne saçma bir düşünce.” demedi Pınar. “Dur ya ne oluyor bir anlat.” dedi.

“ (…) Çocuklar beni duymuyor çoğu zaman…

Eğitimde Eleştirel Dijital Okuryazarlık: Öğretmenden Öğretmene El Kitabı

Yazar: Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Kültür ve İletişim Bilimleri bölümü Öğretim Üyesi Dr. Elif Posos Devrani

İçinde bulunduğumuz çağ, dijitali odağına alan, dijitale dair sahibiyet ve yetkinliklere göre insanları avantajlı ya da dezavantajlı olarak adlandırdığımız bir dönem. Dijital eşitsizlik önceleri dijitale erişim ve dijital araçlara sahibiyet üzerinden…

Öğretmen Ağı

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store