Yazar: Dr. Süleyman İnan, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Odak grup görüşmesi için bir lisedeyim. Seçilen 6 öğrenci ile sınıfta siyasetin konuşulup konuşulamayacağını yoklamaya çalışıyorum. Siyaset derken, siyasetin particilikle anılan kurumsal yapı ve temsiller olmadığını, gündelik hayatın içinden çekilen ve geniş “bilgi” arka planına yaslanan politik konu/sorunlar olduğunu belirtiyorum. Sözgelişi, ayrımcılık…

Pixabay, Pexels

Yazar: Hasan Dirik

Öğretmen, öğretmendir. Ücretlisi, sözleşmelisi, kadrolusu, atanamamışı, emeklisi yoktur. Tesadüfen ya da büyük bir tutkuyla olursunuz ama sonra hayatınızın merkezinde; çevrenizde bir bilen, danışılacak bir uzman, sabah gülümseyen bir yüz, gecesi ile gündüzü karışmış, kutsallık atfedilen ancak çoğu zaman kasım aylarının yirmi dörtlerinde hatırlanan kahramanlarsınızdır. Sonra mı…?

İlk…

Feliphe Schiarolli, Unsplash

Yazar: Ahmet Canbaz

Jurgem Klopp Hamburg ile anlaşmış fakat yüz yüze görüşmeye takım elbise giymeden ve kravat takmadan gittiği için sözleşme imzalanmamıştı. Aynı sezon Borussia Dortmund’a imza atan Kloop sorulan soru üzerine ben “Ben kıyafetime değil, yaptığım işe odaklanıyorum. Evet bazen diğerlerinin yanında mahallenin yaramaz çocuğu gibi göründüğüm doğru.” cevabını…

Yazar: Seval Binici

Pınar aradı, konuşacak durumda değildim. Öyle heyecanlı anlatıyordu ki bölmedim. Onun heyecanı bana geçsin, umudu bulaşsın istedim. Başaramadım. Kapatırken, Pınar ben çok kötüyüm, istifa etmek istiyorum dedim. “Ne saçma bir düşünce.” demedi Pınar. “Dur ya ne oluyor bir anlat.” dedi.

“ (…) Çocuklar beni duymuyor çoğu zaman…

Eğitimde Eleştirel Dijital Okuryazarlık: Öğretmenden Öğretmene El Kitabı

Yazar: Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Kültür ve İletişim Bilimleri bölümü Öğretim Üyesi Dr. Elif Posos Devrani

İçinde bulunduğumuz çağ, dijitali odağına alan, dijitale dair sahibiyet ve yetkinliklere göre insanları avantajlı ya da dezavantajlı olarak adlandırdığımız bir dönem. Dijital eşitsizlik önceleri dijitale erişim ve dijital araçlara sahibiyet üzerinden…

Eğitimde Eleştirel Dijital Okuryazarlık: Öğretmenden Öğretmene El Kitabı

Yazar: İstanbul Bilgi Üniversitesi SEÇBİR Müdürü, Öğretmen Ağı İçerik Danışmanı Prof. Dr. Kenan Çayır

Çevremizden duyduğumuz haberleri, okuduklarımızı, gördüklerimizi eleştirel bir süzgeçten geçirmemiz her zaman önemliydi ama tarihin hiçbir döneminde günümüzdeki kadar önemli olmadı sanırım. Bunun iç içe geçen iki sebebi var: İlki gündelik yaşantımızın gittikçe artan oranda dijital teknolojilerle…

Temel Düşünme Becerileri Program Katılımcıları

Yazar: Günalp Turan

Eğitime bir dönem hâkim olan pozitivist yaklaşımların etkisiyle, uzun bir süre bilginin kendisi “kişilerden bağımsız, statik ve nesnel”, öğrenci “öznelliği olmayan ve pasif” ve eğitimci “bilgiyi taşıyan” olarak konumlanmıştır. Eğitim süreci de eğitimcideki bilginin olduğu haliyle öğrenciye aktarılması olarak yeterli görülmüştür. Günümüzde eğitim sürecinin böyle basit bir…

Yazar: Burcu Aybat

Değişim belki de değişmeyen tek şey. Eğitim de bundan nasibini alıyor. Pandeminin yıkıcılığı ve uzaktan eğitimin şeffaflığı, değişim karşısında adaptasyonun sancısını beraberinde getirdi. Bu kaostan öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz nasibini aldı. Okullarda, ilk günlerin ardından çok çetin şartlar altında eğitim öğretim devam ediyor. Öğretmenler bir buçuk yıl…

Robert Collins, Unsplash

Yazar: Seval Binici

Okul bahçesine girdiğimde zümrem bankta oturuyor. Sanırım boş saati. Yıllardır mesai arkadaşıyız. Bitmeyen bir okul arkadaşlığı, aynı sıralarda dirsek çürütüyoruz… Selam verip kaçıyorum. Ama o bırakmıyor. İçerde maskeyle havasız oturacaksın, diyor. Aslında çok seviyorum onunla oturmayı. Benim yaşım kadar mesleki deneyimi var. Tamam, ben ders çalışacaktım, benimle…

Anna Earl, Unsplash

Yazar: Miray İşler

Kadim bir geçmişe dayanan oyun, insanlığın varoluşundan bu yana süregelen belki de en gizemli kavramlardandır. Tarihsel süreç boyunca çocukları, yetişkinleri ve hayvanları içine alan oyun, eğlenceden yarışmaya pek çok aktivitenin kesişiminde yer almıştır. Türkçe’de “oyun/oyna|mak” sözcüğünün Eski Türkçe oyna- “oyun oynamak, hoşça vakit geçirmek, oyalanmak” fiilinden evrildiği…

Öğretmen Ağı

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store