17 Mayıs 2017 tarihinde Karaköy Minerva Han’da yapılan Karşılaşmalar serisinin altıncısı ‘’İyi Babalar Platformu’’na ayrıldı. Deneyim paylaşımı olarak başlayan ‘Karşılaşmalar’, farklı bir alandaki oluşuma kapılarını ilk kez açıyordu. Yeni kurulmuş olan ve henüz emekleme dönemi diye adlandırabileceğimiz bir zamanda platform için önemli bir referanstı bu. ‘Karşılaşmalar’da yer almak kendimizi farklı alanlarda tanıtmak adına iyi bir fırsattı.

Image for post
Image for post

Öncesinde, platformu kurma fikri ortaya çıktığı andan itibaren her yerde anlatmaya başlamıştık düşündüklerimizi. Babalığa dair bir oluşum çevremizde oldukça ilgi görüyordu. Çok güzel geri bildirimler alıyorduk. Bu geri bildirimler bizi hem cesaretlendiriyor hem de bu konudaki inancımızı güçlendiriyordu. Bu paylaşımları, içinde bulunduğum Öğretmen Ağı’nda da yaptım. Kendimi güçlü ve önemli hissettiğim bir yer Öğretmen Ağı. Keza oradaki öğretmen arkadaşlar da öyle. Üretken ve güçlü enerjisi olan bir ekiple de bunu paylaşmam kaçınılmazdı. Buradaki paylaşımlar sonrasında da önemli geri bildirimler aldım. Eleştiriyle beraber; yönlendiren, destekleyen, ilerlememize yardımcı olan geri bildirimler. Bunları sıcağı sıcağına ekip arkadaşlarımla paylaştım. İşte bu sırada paylaşımların etkisiyle diye düşündüğüm bir teklif geldi, İyi Babalar Platformu’nu Karşılaşmalar’da sunar mısınız, diye. Sunardık tabii! Bizim temel derdimiz bu: Babalığı görünür kılmak. Peki nedir İyi Babalar Platformu? Kimdir bu platformu kuranlar?

İlk olarak ne olmadığını söyleyeyim: “Haydi biz iyiyiz. İyi olanlar bir araya gelelim, iyi olmayanları da iyi edelim.” gibi bir şey değil. Tam tersine, yaygın inancın da aksine, sloganımızda olduğu gibi “Babalar İyidir” diye yola çıktık üç öğretmen arkadaş. Babayız aynı zamanda.

Image for post
Image for post

Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nda gönüllü olarak Baba Destek Programı’nı yürüten ve saha danışmanlığı yapan Ali Bayrı, Burçin Özkan ve Çetin Kılıç tarafından babalığa dair savunuculuk faaliyetleri yapmak adına kuruldu İyi Babalar Platformu. Yani; babalığı her mecrada anlatmak, etkin kılmak esas amaç. Bu platform, çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda istekli babaları teşvik ve koordine etmek, değişimin hızla gerçekleştiği günümüzde babaları bu değişime hazırlamaya yönelik faaliyetleri yapmak, talep etmek, çocuk yetiştirme becerilerini geliştirebilmek adına başvurabilecekleri kaynakların oluşmasına katkıda bulunmak için çocuk gelişimi hakkında eğitim almış olan gönüllü babalar ve bu eğitimi veren bir grup eğitimci tarafından oluşturulmuştur.

Çözüm odaklı, bilimsel, tarafsız ve bağımsız olarak faaliyetlerini sürdürür; cinsiyetçi, politik ve ayrımcı tutumlardan KAÇINIR.

Toplum babalara, baba olduklarında herhangi bir eğitim desteği sunmamaktadır. Babalık rolü daha çok çevreden ya da deneme yanılma yoluyla öğrenilmekte; bu da, çocuk eğitiminde ciddi sorunlara sebep olmaktadır. Babaların, çocuğun eğitiminde ve çocuklarının yaşamlarında olumlu etki yaratmaları için desteklenmeleri gerekmektedir. Araştırmalar, babaların çocuk gelişiminde aktif rol aldıklarında, çocuk gelişiminin olumlu yönde etkilendiğini göstermektedir. Bu etki, ülkemizde 0–18 yaş çocuğu bulunan yaklaşık 12 milyon baba olduğu gerçeğiyle önemini daha da artırmaktadır.

Biz bu anlamda, babaların çocuk gelişiminde daha fazla sorumluluk almasını, çocuklarıyla daha iyi iletişim kurmalarını ve kaliteli zaman geçirmelerini, çocuklarıyla ve çevresiyle her türlü şiddetten uzak sevgiye dayalı ilişki içinde olmalarını savunuyoruz. Biliyoruz ki çocuklarıyla olumlu ilişki kuran babaların çocukları daha mutlu, daha başarılı; ihmal ve istismardan uzak bir hayat sürüyorlar.

Image for post
Image for post

Platform olarak; buluşma yemekleri, toplantılar, seminerler, projeler, ‘Baba Çocuk Etkinlikleri’, kampanyalar yapmayı ve yazılar üretmeyi planlamaktayız.

Sunumuzu Karşılaşmalar’da yaptık. Kendi adımıza çok verimli geçtiğini söyleyebiliriz. Aldığımız geri bildirimler ile bundan sonrasına dair önemli çıktılar elde ettik. Sunum becerilerimizin gelişmesinden içeriğe kadar önemli katkılar geldi bize.

Bize bu fırsatı veren ve içinde bulunmaktan büyük onur ve gurur duyduğum Öğretmen Ağı’nın tüm bileşenlerine teşekkür ederim.

‘’Babalar iyidir ve çocukları için ellerinden gelenin en iyisini yaparlar.’’

Yazar Ali Bayrı hakkında:

06.06.1973’te beş kardeşin en küçüğü olarak Salihli doğdu. İlk- orta ve lise öğrenimini Salihli’de tamamladı. Lise sonrası uzunca bir aradan sonra yirmi beş yaşında Anadolu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünü kazandı. Üniversitede TEGV ile tanıştıktan sonra uzunca bir dönem gönüllü olarak destek verdi.

Üniversiteyi bitirdikten sonra ilk olarak Van’ın Çaldıran ilçesi’nin Doyumalan Köyü’nde görevine başladı. Üç yıl çalıştıktan sonra Van Merkez’de iki yıl görev yapıp İstanbul’a geldi. Altı yıl Bağcılarda görev yaptı. Dört yıldır Beykoz’da görev yapmaktadır. 2009 yılından bu yana AÇEV gönüllüsü ve BADEP eğitimcisi ve saha danışmanı. 2009 yılından bu yana ÇDD ( Çağdaş Drama Derneği) üyesidir. Amatör olarak tiyatro yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Written by

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store