Birileri Size “Saçmalama!” Diyorsa Bilin ki Mutlaka Saçmalamalısınız

Yazar: Suat Arı

2016 yılında Beden Eğitimi Öğretmeni olarak tayin edilmem dolayısı ile tanıstığım Eziler Köyü’nde 1939’dan beri resmi olarak hiç spor yapılmadığını görünce inanılmaz korkmuş ve şaşırmıştım. Bu köyden sporcular çıkaracağım hatta milli takıma belki de olimpiyatlara uzanacak bu yol dediğimde çevremdeki çok yakın arkadaşlarım ve köy halkı “Saçmalama.” demişlerdi. Saçmalamaya karar verdim ve 77 yıldır sporun içerisinde olmayan köydeki çocukların tamamını resmi lisanslı sporcu yaptım. Müzesinde 0 kupa ile geldiğim okulda kupaları koyacak yer aramaya başladık. 14 farklı branşta eğitim verdim. Hokey ve krikette üyeleri ve başkanı köyden olan 2019’da faaliyete geçirdiğimiz kulübümüz ile ulusal dereceler yakaladık ve tabiki yolumuz Milli Takıma uzandı. Baktık ki öğrenciler ile olan başarılar bize yetmiyor köylüler ile de saçmalamaya başladık. Türkiye’nin ilk Köy Golf Turnuvası’nı gerçekleştirdik. Yine Türkiye’de ilk defa Veteran Hokey Turnuvası gerçekleştirdik. Şimdi gözümüz Olimpiyatlar’da. “Bu kadar da olmaz.” diyorlar ama neden olmasın? Birileri size “Yapamazsınız, saçmalama.” diyorsa bilin ki mutlaka saçmalamalısınız.

Suat Arı Hakkında

Suat Arı, 39 yaşında ve12 yıldır beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapmakta. Sabancı Vakfı 12. sezon Fark Yaratanlar’ından biri olarak seçildi. 7 yıldır Denizli Güney İlçesi Eziler Köyü’nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapıyor.

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

--

--

--

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Öğretmen Ağı

Öğretmen Ağı

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.

More from Medium

Kathy Boudin — the 1980s met the 1960s in the 1981 Brink’s Robbery and Trials

A Eulogy for James Heard, gone by his own hand.

The explanation why Rainbow 6 Siege is the best game forever.

The Latest GritGene Release is Here