Image for post
Image for post

Değişim ‘Yapabilirim Diyerek’ Başlar

Yazar: Müzeyyen Aslı Öztürk

Bu yılki Değişim Elçileri Yaz Buluşması’nda elimde tuttuğum kartlarda yazan şu sözlerin çok etkisinde kalmıştım: “Değişim yapabilirim diyerek başlar”. Bu sözleri öyle içselleştirmişim ki, tam da bir Değişim Elçisi öğretmene yakışacak şekilde, inanılmaz işlere kalkıştım son günlerde.

Evet, tam da bu sözü yaşıyorum ve heyecanımı, hayatımdaki bu çılgınca değişimi anlatmak istiyorum. Kapanmış bir köy okulunu yeniden açmaya giriştim. Biliyorsunuz, okul öncesi eğitim ülkemizde yaygınlaştırılmaya çalışılsa da, öğrenciler taşımalı eğitim kapsamına alınmayabiliyor. Bulunduğum ilçeye bağlı köylerde ana sınıfı yaşı gelmiş olsa da, taşımalı gelmeyen çocuklar okul öncesi eğitimi alamadan birinci sınıfa başlıyorlardı. Sonunda veliler ve duyarlı bir muhtar, bu durumu İlçe Milli Eğitim’e bildirdi. İlçe Milli Eğitim ise ‘sen bu işin altından kalkarsın’ diyerek, bu köyde okul açma fikrini bana sundu. Büyük bir mutlulukla, ben, İlçe Eğitim Müdürü ve Muhtar ile birlikte, okulda neler yapılabileceğine karar vermek üzere köye gittik. Okulun açılıp açılmayacağı henüz belli değilse de, ben köyü ve o minicik bahçe içindeki eski köy okulunu görünce hayallerimi kurmaya başladım bile.

Değişim, “ben yaparım” diyerek başlar, ben yaparım dedim ve başladı.Bir haftada, onca güzel insanın desteğiyle çok yol aldık. Köy okulunun ihtiyaçlarına, Öğretmen Ağı’nın da desteğiyle, İhtiyaç Haritası’nda destek bulmaya çalışıyorum.

Kapanan köy okulunda ana sınıfı açma hikayemi paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu hikayeye ortak olmak isteyen herkesle, köy okulu yolculuğunu paylaştığım sayfada bir araya gelmek dileğiyle.

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store