Christin Hume, Unsplash

Dijitale Attım, Sonra Bir Baktım…

Yazar: Sinem Keser

Pandemi dönemi başladığında öğretmenler olarak ilk düşüncemiz “Çocuklara, öğrencilere nasıl ulaşabiliriz?” oldu. Dönem ortasında onlarla ilk defa sınıf ortamından uzakta kaldık. Gülen gözlerinin içine bakıp neler hissettiklerini anlayamayacak, yaşadıkları yalnızlık ve yalıtılmışlığı gideremeyecektik. İhtiyaç duydukları zaman sıcak ve güvenli bir el arayışlarını göremeyecektik.

Zaman ilerledikçe ve süreç uzadıkça “Ne yapmalıyız?” sorusuna cevap aramak ve bir çözüm yolu üretmek gerekiyordu. Akla ilk gelen teknoloji çağında olduğumuzdu. WhatsApp gibi sosyal platformlardan görüntülü görüşmeye başladık ama bu sınırlı bir görüşmeydi. Sonra Teknoloji dergilerini ve kitaplarını karıştırmaya başladık. Bütün sınıf ile aynı anda görüşebileceğimiz görüntülü görüşme araçlarını öğrendik. İşte olmuştu. Çocuklarımıza tekrar kavuşmanın heyecanı anlatılamazdı. Evet, belki ekranlardan gülen gözlerinin ta içine bakamıyorduk, belki de duyuşsal ihtiyaçlarına çok hakim olamıyorduk ama onlarla tekrar bir araya gelmiştik. Bir engeli daha beraber aşarak başarmıştık. Pandeminin sert rüzgârları eserken en azından onların endişelerini gidermeye, yalnız olmadıklarını söylemeye çalıştık elimizden geldiğince.

Sonra bir soru daha kafamızı kurcalamaya başladı: “Nasıl derslerden geri kalmalarını önleyebiliriz?” Hepimiz harıl harıl Web 2.0 araçları eğitimleri almaya başladık. “Birbirimizin yükünü hafifletmek için, omuz omuza birbirimize nasıl destek oluruz?” İşte bu soruların cevabı bizi Öğretmen Ağı Değişim Elçileri Dijital Çözümler Topluluğu ailesini kurmaya itti. Birbirinden değerli meslektaşlarım ile birlikte gecemizi gündüzümüze katarak, bazen gece yarılarına kadar toplantılar yaparak “Çocuklar için başka neler yapabiliriz?” sorusuna cevap aradık.

Öğretmen Ağı Çözüm Merkezi’nde yer alan “Ekolojik Çözümleri” dijitale uyarladık ve bu çözümler iklim değişikliğini iliklerimize kadar yaşadığımız şu günlerde, çocuklara doğa sevgisini aşılamada en büyük kurtarıcımız ve kahramanımız oldu. İyi ki varsınız, iyi ki varız Dijital Çözümler Topluluğu ailesi ve Öğretmen Ağı…

Sinem Keser hakkında

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümünden 2005 yılında mezun oldu. Çeşitli Özel kurumlarda öğretmenlik yaptı. Öğretmen Ağı Değişim Elçileri Dijital Çözümler Topluluğunda çalışmalar yapıyor. Akıl ve Zeka Oyunları Eğiticiliği ve Robotik Kodlama sertifikalarına sahip. STEM üzerine çalışmalara katılıyor. Tarih ve Teknoloji Dergisinde yazarlık yapıyor. Ayrıca Tebit Tübitak Projesinde (Tarih Eğitimi Bağlamsallaştırma ve Teknoloji) gönüllü olarak görev alıyor.

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

--

--

--

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Öğretmen Ağı

Öğretmen Ağı

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.

More from Medium

RNB is now also available on BSC!

Final Proposal

Research problems in satellite-based broadband, à la SpaceX Starlink

An illustration of orbital shell, orbital planes, and satellites planned to comprise part of the SpaceX Starlink constellation.

Introducing ChainPerk: Trip Guidance Platform