Yazar: Mehmet İnce

Normalleşme sürecinin bir parçası olarak seyreltilmiş yüz yüze eğitim başlamış oldu. Pandemi sürecinde farkındalık yaratarak dijital pedagojiye uygun, teknolojiyle zenginleştirilmiş çevrim içi buluşmalara devam edilmelidir. Yüz yüze eğitim ile dijitali harmanladığımız takdirde, üst düzey bilişsel düşünme becerileri olan keşfetme ve eleştirel düşünme kendisini aktive edecektir. Bu süreç ayrıca öğrenci entegrasyonunu da beraberinde getirecektir aynı zamanda birlikte ürün ortaya koyabilme sinerjisini büyük oranda artıracak , öğrenme hazzı verecektir.

Çevrim içi toplantıların en önemli avantajlarından biri de kaynaklara hızlı bir şekilde ulaşabilmektir. Web 2.0 araçlarını kullanarak öğrenciyi dijitalde etkin hale getirmek kalıcı öğrenmeler için büyük fayda sağlamaktadır.

Pandemi süreci biz eğitimcilere 21. yüzyıl gereksinimlerine uygun olarak dijital çağa adapte olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Dijital paradigmayı verimli bir şekilde kullanmak artık daha elzem bir hale geldi.

Rehber olan, değişimi gerçekleştirecek ve kalıpları kıracak olan öğretmen bu süreçte içerik ile öğrenciyi her defasında buluşturmaya özen göstermelidir. Demek istediğim şu ki; işin çoğunu eğitimin merkezinde bulunan öğrenci yapmalıdır. Bu öğrenme ortamını yaratırken evrensel tasarım olarak nitelendirdiğimiz ilkeden hareket etmeliyiz. Bu kapsamda öğrencilere farklı kaynak sunmuş olmak öğreneni hem bilişsel hem de duyuşsal yönden daha zengin hale getirecektir. Böylelikle bu süreçte hep yakındığımız çevrim içi öğrenim süreci verimsizliğini yitirecektir.

Covid-19 pandemi süreci ile birlikte öğrenci-öğretmen etkileşimi, aynı fiziksel ortamın dışına kaymak zorunda kalmıştır. Eğitim öğretim, hali hazırda yüz yüze ve online olarak devam ederken sosyal bulunuşluk kavramının önemini içimizde hissetmiyor değiliz. Dijitalde daha çok önemi anlaşılan aynı fiziksel ortamda bulunma anlamı taşıyan sosyal bulunuşluk bu süreçte mihenk taşı haline gelmiştir.

Sosyal bulunuşluk ilkesini çevrim içi toplantılarda etkin hale getirebilmek pedagojik açıdan önemlidir. Online eğitim sürecinde kendi deneyimimi sosyal bulunuşluk üzerinden aktarmak için şöyle bir örnek vermek istiyorum. Kamerasını açan öğrencilerimle açmayan öğrencilerim arasında bile verimlilik açısından bariz farklar ortaya çıktığını deneyimlemiş oldum; çünkü kamerası kapalı olan öğrencimin, ders esnasında sesli diyalogda bulunurken pasif kaldığını gördüm. Seyreltilmiş yüz yüze eğitimle birlikte bununla yüzleşmek zorunda kaldım.

Öğrenmenin merkezinde bulunan bireyin, kendini arkadaşları ile aynı ortamda hissetmesi ve olumlu etkileşim kurması için değişimin elçisi olan öğretmenin varlığını hissetmesi gerekmektedir.

Mehmet İnce Hakkında

Image for post
Image for post

14 Haziran 1991 yılında Malatya da doğdu. Eğitim sürecinin bir kısmını Sakarya da bir kısmını ise Adıyaman’da tamamlayıp liseyi birincilikle bitirdi. Üniversite eğitimini Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde 2013 yılında tamamladı ve şu anda Gaziantep’te görevine devam etmekte. Etwining WEBSÖZ projesi kapsamında 2020 yılında Ulusal ve Avrupa kalite etiketi kazandı. Göreve başladıktan sonra: Dostluk Bize İyi Gelecek Projesi Kitap Yazım Çalıştayı, Okul Aile İş Birliği Eğitici Eğitimi, Öğrenci Koçluğu Eğitimi ve Sertifikası, Sosyal ve Finansal Liderlik Programı, Websöz Etwining Projesi, Gameconference Atölyeleri, 2020 Etwining WEBSÖZ Projesi Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi eğitimlerini aldı. Kendini geliştirmek için atölye çalışmalarının öneminin çok büyük olduğunu düşünüyor; böylelikle daha yaratıcı ve daha verimli olunacağına inanıyor.

Image for post
Image for post

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Written by

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store