Eğitimde Diğerleri — III

Bir Cana Dokunmak

Hakkari Yüksekova’da bir mevsim ile başlayıp, Şanlıurfa ile süren; Bir Cana Dokunmak hikayem iki buçuk aydır da Osmaniye’nin bir köy okulunda devam ediyor.

Çocukların hayalini kurduğu dünyada yaşamalarını sağlamak, onlara düşlerinin peşinde koşmaktan vazgeçmemeyi, hayata daima merakla bakabilmeyi öğretmeyi, yeni deneyimlerin önünü açmayı, üretmeyi, keşfetmeyi, sorgulamayı sevdirerek yeni nesiller yetiştirme hedefiyle başladığım yolculuğumda bir gün Hayal Gücü Merkezi ile kesişti yolum. Hayallerimiz ortaktı, çocuklara umut olmak, onlara hayallerine ulaşmaları konusunda ışık olmak, iz bırakmak…

Yeni okulumda yeni öğrencilerimle başlayan günlerimde onlara dair ilk gözlemlerim şunlar oldu: Çocukların hayalleri yoktu, soru sormuyorlardı. Kendilerine aktarılan bilgilerle yetinmeye alışılmışlardı.

“Çocuklar, başka türlü ders yapalım mı?” diye bir soru ile başladı sürecimiz; “Ama soruları sizler bana soracaksınız.” dediğimde çok şaşırdılar, çok çekingen yaklaştılar. Sonra alışmaya başladılar.

Daha çok soru sordukça merakları daha da arttı. Ardından soru-merak kütüphanesi oluşturmak için yüzlerce soru topladık hayallerini, meraklarını, ilgilerini yansıtan. Bu, onlarda öyle bir güven hissi yaratti ki duygularını, kendilerini daha iyi ifade etmeye; potansiyellerini ortaya çıkarmaya ve beraber ortak ürünler çıkarmaya başladılar. Kendilerine ait bir dünyayı konuşabildikleri, nasıl bir dünya istediklerini özgürce ifade edebildikleri, oynayıp zıplayarak; bir kaba hapsedilmeden…

Çocuklar yağmur tanelerine benziyorlar, bir kaba sığmıyorlar. Ve istedikleri, sevdikleri etkinlikleri yapabildikleri bir sınıf ortamı onlarla öğretmenleri arasındaki bağı öyle güçlendiriyor ki! Bir cana dokunmak… O masum yüreklerin de öğretmenlerinin kalbine dokunması… Onların kendilerini özgürce ortaya koyabilmeleri, kendi dönüşümlerini yaşamalarını sağlıyor. Her hayal farklı bir yolculuktur ve o güzel yürekler çok güzel hayaller kurabiliyor, birlikte bambaşka yolculuklara çıkabiliyorlar artık.

Ayşegül Dalkılıç, Sosyal Bilgiler Öğretmeni, Osmaniye

Written by

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store