Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Topluluğundan…

Öğretmen Ağı
2 min readMar 8, 2023

--

Yazarlar: Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Topluluğu Üyeleri

Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Adhokratik Topluluğu yaşadığımız dönem ve coğrafya içinde bireyleri cinsiyetleri üzerinden değerlendirmenin, baskılamanın ve kimlikleri görmezden gelmenin normalleşmesi üzerine, herkesin yaşam hakkının savunulması ve tanınması için değişimin eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğinden başlaması gerektiği bilinciyle kuruldu.

Toplumsal cinsiyet kavramına farklı kimlikleri dahil ederek temel hak ve özgürlüklerimizle ilgili bilgi, deneyim, uygulama ve önerilerimizi çoğaltmak ve bunları yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Mutlak yargılardan kaçabilme, korunabilme ve mutlak yargıları önleyebilme yollarını beraber aramaktayız.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin; okulda, evde, mahallede, hastanede ve artık deprem bölgesinde kesişimsel yansımalarının etkilerinin azaltılması amacıyla yaşam çemberinde yer alan “herkes” ile birlikte kapsayıcı ve destekleyici dili, davranışları ve iyi örnekleri-uygulamaları geliştirmek amacıyla çalışmalar yapıyoruz.

Öğretmen olarak eğitim ortamlarındaki ve materyallerindeki eşitsizlik unsurlarının tanığıyız ve dönüştürücü gücümüzün farkındayız. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ören toplumsal pratiklere, yapılara, söylemlere, eğitim uygulamalarına, oyunlara eleştirel gözle bakarak; her durumda farklı kimlikleri var etmenin, desteklemenin ve güçlendirmenin ve bir arada yaşamanı yollarını aramak üzerine sözümüzü çoğaltmak istiyoruz.

Dezavantajlı bırakılmış grupların haklarını gözetmek için söylem üretiyoruz, ikilik üzerine inşa edilmiş her şeyi sorguluyor ve daha yaşanabilir bir dünya için eşitliği her canlının hakkı görüyoruz. Eşitlik kavramının eğitime tam manasıyla entegre edilebilmesinin tek yolunun birlikte yaşamın kıymetini anlamak olduğunun farkındayız. Eleştirmekten ve sorgulamaktan vazgeçmeden dayatılan normallere alternatifler arıyoruz. Bu süreçte eğitimin tüm paydaşlarını ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine davet ediyoruz.

Yaşadığımız deprem felaketiyle bir kez daha toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlıklı toplumun oluşması ve devamlılığı için vazgeçilmez olduğunu gördük. Acıda ve kayıpta eşit şartlarda olan ancak toplumsal rolüne devam etmek zorunda bırakılan kadınların ve diğer bireylerin neler hissettiğini takip etmekteyiz. Bedeniyle yüzleşme sürecinde yaşadığı deprem travmasıyla görünür olamayan, sesi duyulmayan tüm çocukların varlığını önemsiyoruz, onlara ulaşmak için yollar deniyoruz. İyi olma hali cinsiyetten bağımsız bir olgudur; depremi yaşayan ve depremden etkilenen insanlardan cinsiyete dayalı davranış beklemek, her bir birey için zaten zor olan durumları daha da zorlaştırmaktadır. Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Topluluğu olarak her alanda insan hak-özgürlükleri ve kapsayıcılık bakış açımızın merkezinde yer alması gerektiğinin altını çiziyoruz.

Bizim ötekine karşı ahlaki farkındalığımız ötekinin varlığından önce var olmalıdır ki tüm bireylerin kendini güvende hissettiği, tam adaletin sunduğu insanca yaşayabilme rahatlığı ile üretebildiği, paylaşabildiği bir toplumda yaşayalım.

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

--

--

Öğretmen Ağı

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.