Image for post
Image for post

Finanse Et, Sosyalleş ve Etki Yarat

Yazar: Mehmet İnce

Her çocuk doğduğu andan itibaren doğal bir merakla büyür ve gelişir. Merak ise kalıpları kırıp öğretmeni harekete geçirecek bir davranış biçimidir. Bu meraktan beslenmenin en önemli noktası, çocukların yaratıcılığını desteklemek ve onlara rehber olmaktır.

Öğretmen Ağı’nda elde edilen en değerli kazanımlardan biri de bu, farklı bir bakış açısı geliştirmek. Ağ’ın araçlarından biri olan Yaratıcı Problem Çözme Programı da, her gün karşılaştıklarımıza yeni bir bakış açısıyla bakmamızı sağlayan bir metodolojiyi sunuyor bizlere. Örneğin; çocuğa bir yapbozu hazır olarak vermek yerine, bir görseli parçalara ayırıp kendi yapbozunu yapabilen çocuklar geleceğe daha yaratıcı bakabilecektir. Bu öğrenilmiş kazanım sayesinde çocuk, bir şeye hemen ulaşmaktansa beklemenin daha yararlı olacağını anlayabilecek düzeye ulaşacaktır. Bu şekilde eğitilen çocuklar oyuncak veya hediye ile buluştuğundaki hazzın daha fazlasını etkileşim ve paylaşım sonucu yaşama fırsatı yakalayacaktır. Yapmış olduğu çalışma kendi eseri olacağından, onun için değerli ve kıymetli olacağı yadsınamaz bir gerçektir. Bu duygu çocuğu sosyal anlamda geliştirecek ve liderlik özelliği kazandırmasına katkı sunacaktır. Bu süreç içerisinde göreceksiniz çocuk parasal kaynağı harcamak yerine yemeğini bitirip, ihtiyacını alma bilincine erişecektir.

Okul öncesi dönemde çocuğa; kaynakları planlama, bütçeleme, tasarruf ve harcama kavramları günlük rutinlerle gizil öğrenme yoluyla kazandırılır. Bu bireyler ilkokul çağına geldiklerinde arkadaşlarıyla birlikte çalışır; çalışma sayfaları, oyun, şarkı ve etkinlikler yoluyla kendisinin merkezde olduğunu algılar. Böylelikle, kaynakları kullanmada kendisine büyük görev düştüğünün farkına varır. Bir uygulama örneği verecek olursak; ilkokulda her çocuk bır kutuyu kaplayıp süsleyerek okul bankasını yapabilir. İçine değerli araç gereç veya paralarını koyarak evlerinin en güzel köşesinde muhafaza edebilir. Böylelikle her aşamasında çocuğun merkezde olduğu bir ürün oluşturulur.

Okul öncesi, ilkokul, diğer eğitim kademelerinde ve yaşamın her anında merkezde bireyin olduğu etkinliklerle sürdürülebilir bir gelişim sağlayabiliriz. Bu kazanım bireylere makinenin çarkları gibi sürekli işleyen bir dinamizm sağlar. Bu ifadeyi somutlaştırmak gerekirse geri dönüşüm sonrası tekrar kazandırılan bir defter sürekli bir kazanç sağlayacaktır.

Bütçeleme yapmak, sosyal anlamda akranlarıyla olumlu etkileşimler kurmak ve etki yaratacak liderlık rolüne bürünmek bir bütünün ayrılmaz birer parçalarıdır. Bu programın odağında olan çocuğun kendini iyi tanıması için fırsat yaratmak ve kendi içinde etkiye dönüştürmek Sosyal ve Finansal Liderlik Programının en önemli amaçları arasındadır. Liderlik yapıp etki oluşturmak ise nihai amaçlardan bir tanesidir. Etki oluşturmak o programın vermiş olduğu görev ve sorumluluğu üstlenmekle ilgilidir. Hal böyle olunca, hepimizin aslında bir lider olduğunu öngörmek yanlış olmasa gerek. Çünkü bizler hem çevremizi etkiler hem de çevremizden etkileniriz.

Sosyal ve Finansal Liderlik Programının ‘liderlik ayağına’ bir örnekle değinip yazımı noktalamak istiyorum. Bir tohumu toprağa karıştırdığımız andan itibaren doğaya bir etkide bulunmuş oluruz. Sulamadığımız bir fidanı ise kurumaya mahkum ederiz. Bu nedenle hepimiz çevreyi etkileyen bir lideriz. Olumlu bir etki yaratmak hepimizin elinde.

Mehmet İnce Hakkında

Malatya’da doğdu. İlköğretim yıllarının bir kısmını Sakarya’da, diğer kısmını Adıyaman’da geçirdi. 2009 yılında lise eğitimini birincilikle tamamladıktan sonra aynı yıl Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümüne başladı. 2013 yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2014 yılında öğretmenlik görevine başlayan ve öğrenci koçluğu ve psikolojisi üzerine eğitim alan İnce, şu an Gaziantep’te sınıf öğretmeni olarak görevine devam ediyor.

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store