Askıya Attım Fark Yarattım

Güvenli İfade Alanları Oluşturmak | Gündelik Sorunlara Pratik ve #YaratıcıTarifler

Bir öğretmenin her gün ne kadar çok sorunla karşı karşıya kaldığını, bu sorunlara sayısız yaratıcı çözüm ürettiklerini, bu süreçte nelerle karşılaşabileceğini en iyi başka bir öğretmen bilir; çünkü öğretmenin halinden, öğretmen anlar.

Öğretmenlerin geliştirdiği ve okullarda uygulayarak test ettiği, işin mutfağından gelen yaratıcı çözümleri tüm öğretmenlerle buluşturalım istedik. UNESCO tarafından 2019 yılında Kasım ayının ilk perşembesi Uluslararası — Siber Zorbalık da Dâhil Olmak Üzere — Okullarda Şiddet ve Zorbalıkla Mücadele Günü ilan edildi. Bu sene 3 Kasım’a denk gelen bugünde öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri güvenli alanlar oluşturma konusunu ele alıyoruz.

Tarif: Askıya Attım Fark Yarattım
Odaklandığı Problem: Akran zorbalığı
Amaç: Çocukların kendilerini ifade edebilecekleri alanları artırarak akran zorbalığını azaltmak.
Hazırlık Süresi: 1 saat
Uygulama Süresi: En az bir hafta
Kimlerle Uygulanabilir?: Tüm kademeler
Hedeflenen etki: Çocukların ifade ve empati becerilerinin gelişmesi. Sınıfın duygu durumunun gözlemlenmesinin kolaylaşması. Çocukların olumsuz yaşantıları ile baş etme becerilerinin güçlenmesi. Benzer duygu ve düşüncelerin görünürlüğünün sağlanarak sınıfa aidiyetin artması.

Tarif:

Çözümü uygulama sürecine başlarken çocukların hazır bulunuşluğunu artırmak için duygu farkındalığı ve akran zorbalığı hakkında Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenlerin de işbirliğiyle ders içerikleri hazırlayabilirsiniz.

Püf Noktası:

Eklenecek notlar yazma becerisi kazanmamış çocuklar tarafından resimle ifade edilebilir. Sınıf içindeki çocukları incitici ifadelerin olabilmesi ve isim kullanılması ihtimaline karşılık notların öğretmen kontrolünde okunması önerilir.

Yaratıcı çözüm tarifi ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Tarifleri denediyseniz, buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz formu doldurabilirsiniz. Görüşlerinizi duymaktan memnun oluruz.

Bir sonraki tarifte buluşmak üzere.

Tarifi Geliştirenler: Besime Büşra Karakoyun (Okul Öncesi Öğretmeni), Betül Aydın (Sınıf Öğretmeni), Leyla Kış (İlköğretim Matematik Öğretmeni), Meltem Gökdaş (Fen Bilimleri Öğretmeni), Şeyma Büyükurvay (Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik), Tarık Aksoy (Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmeni)

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

--

--

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Öğretmen Ağı

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.