Hata Geri Dönüşüm Kutusu

Not: Öğretmen Ağı’nın pilot dönemi olan 2016–2017 döneminde, ATÖLYE işbirliğiyle yürütülen, tasarım odaklı düşünme metodolojisinin uygulandığı problem çözme sürecinde; farklı gruplar farklı sorunları çözmek üzere çalışmıştır. Bu etkinlik, “Yaratıcı bir eğitim ortamı nasıl sağlanır?” sorusuna cevap arayan Küçük Prens grubu tarafından geliştirilmiştir.

Küçük Prens ekibi olarak yaratıcılığı olumsuz etkileyen hata yapma korkusunu, sınıf ortamında yok etmek için bazı etkinlikler tasarladık. Bu etkinliklerle, çocukların hata yapmalarını doğallaştırarak duygu ve düşüncelerini rahat ve özgürce ifade etmelerini, hatalarını kucaklayarak (kabul ederek), hatalardan da öğrenebileceklerini görmelerini amaçladık. Etkinliklerimizi hazırladıktan sonra prototip uygulamaları için okullarımıza geri döndük. Bu etkinlikler daha çok ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için uygulanabilir nitelikteydi. Ben, hazırladığımız diğer bir etkinlik olan “Hata Kapsülü’nü okul öncesi döneme nasıl adapte edebilirim?” sorusuyla yola çıktım. Fark ettim ki sınıfımdaki çocuklar serbest zamanda resim yaparken, hata yaptıklarını söyleyerek yeni kağıt alıyorlar ve resimlerine baştan başlamak istiyorlardı. Ben de çok fazla kağıt harcamalarını ve çabuk pes etmelerini istemediğim için bazen bu isteklerini reddediyor ve resimlerinin hatalı olmadığını dile getiriyordum. Bu iki durumu birleştirdim ve Hata Kutusunu oluşturdum ve sınıfımda uyguladım. İşte bunların devamında Hata Geri Dönüşüm Kutusu ortaya çıktı.

Image for post
Image for post

Etkinliği Geliştirenler: Berna Aslan (İngilizce öğretmeni), Burcu Yıldırım (Okul öncesi öğretmeni), Fettah Şen (Türkçe öğretmeni), Gözde Uysal (Matematik öğretmeni), Keziban Özdoğan (Türkçe öğretmeni), Sibel Ezgi Epik (İngilizce öğretmeni)

Etkinliği Yazan: Burcu Yıldırım

Etkinliğin yönergelerine buradan ulaşabilirsiniz.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store