Not: Öğretmen Ağı’nın pilot dönemi olan 2016–2017 döneminde, ATÖLYE işbirliğiyle yürütülen, tasarım odaklı düşünme metodolojisinin uygulandığı problem çözme sürecinde; farklı gruplar farklı sorunları çözmek üzere çalışmıştır. Bu etkinlik, “Yaratıcı bir eğitim ortamı nasıl sağlanır?” sorusuna cevap arayan Küçük Prens grubu tarafından geliştirilmiştir.

Biz, sınıflarımızdaki en büyük problemlerden birinin öğrencilerin yaratıcılıklarının sınırlandırıldığını düşünen kişiler olarak birbirimizi bulup Küçük Prens ekibini oluşturduk. Grubumuz, farklı branşlardan ve farklı kademelerde çalışan öğretmenlerden oluşuyordu. Öğrencilerin içinde bulundukları sistemden dolayı her şeyi ya doğru ya da yanlış olarak gördüklerini, sonuçlara odaklandıklarını, farklı düşünürken kimin ne diyeceğinden çekindiklerini ve okul öncesinde yaratıcı olmaktan korkmaz iken, ilkokuldan sonra artık ‘farklı’ düşünmediklerini gözlemledik.

Image for post
Image for post

Daha sonra okullarımıza, hatta farklı şehirlerden gelenlerimiz, şehirlerine dönüp bu konuda hem öğretmen hem de farklı mesleklerden kişilerle saha araştırması yaptık. Yaptığımız saha araştırması süresince, yapılan röportajlar, öğrenci görüşleri ve kendi deneyimlerimizden edindiğimiz bilgiler doğrultusunda bir sürü veri elde ettik. Bir sonraki toplantıya geldiğimizde bunları paylaşıp analiz ettik. Yaptığımız bu çalışmanın doğrultusunda yaratıcılığı en çok kısıtlayan etmenin HATA yapmaktan korkmak olduğunu fark ettik. İnsanların yaratıcılığının, özgür düşünebilme fırsatı verildiğinde daha görünür olduğu; öğrencilerin, ezberci bir eğitime adapte olmak durumunda kaldığı, bu sebeple de hayatlarında hep tek bir cevabı aradıkları, sonuca odaklı kaldıkları ve sürecin hiç önemsemedikleri gibi sonuçlar ortaya çıktı. Biz grup olarak döndüğümüzde sınıfımızda kullanabileceğimiz, bir çocuğa bile olsa dokunabileceğimiz şeyler yapmak istiyorduk. Sistem değiştirmek gibi büyük hayallerin küçük adımlarla başlaması gerektiği konusunda hemfikir olduğumuz için birçok etkinlik fikri ortaya çıktı. Çıkan fikirlerden biri de HATA KAPSÜLÜ oldu.

Image for post
Image for post

Etkinliği Geliştirenler: Berna Aslan (İngilizce öğretmeni), Burcu Yıldırım (Okul öncesi öğretmeni), Fettah Şen (Türkçe öğretmeni), Gözde Uysal (Matematik öğretmeni), Keziban Özdoğan (Türkçe öğretmeni), Sibel Ezgi Epik (İngilizce öğretmeni)

Etkinliği Yazan: Berna Aslan

Etkinliğin yönergelerine buradan ulaşabilirsiniz.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store