Hayatında En Az Bir Kere #NeBuÖzgüven Sorusuyla Karşılaştıysan Sana Bir Haberimiz Var!

Yazar: Sinem Amaş

Ben Sinem. Öğretmen Ağı Değişim Elçilerinden; aynı zamanda Yaratıcı Özgüven Festivali’nin (YÖF) festival tadında yaşanması için çabalayan YÖF Muhabirlerinden biriyim.

Festivalde; içindeki sese kulak veren, değişim yaratma kabiliyetine inanan ve bunu denemeye cesareti olan bir çok insanla bir araya geleceğim için çok heyecanlıyım.

Yaratıcı Özgüven Festivali bu yıl, Mehmet Zorlu Vakfı ile Canva for Education’ın ana partnerliğinde ve Eğlenceli Bilim’in desteğiyle gerçekleşiyor. Ayrıca Festival’in dijital ve yüz yüze programı için hazırlanan sürprizler, TOYİ, İdefix, Twinkl Türkiye, Can Yayınları, Yapı Kredi Yayınları’nın katkılarıyla festival katılımcıları ile buluşuyor. 🙂

Eğer sen de hayatında en az bir kere #NeBuÖzgüven sorusuyla karşılaştıysan, kalıplarına sığamıyorsan Yaratıcı Özgüven Festivali tam sana göre!

Festival sürprizlerinden haberdar olmak ve festivale özel içerikleri takip etmek istersen, buraya tıklayarak e-bültenlere abone olabilirsin.

13–14 Mayıs 2022 tarihlerinde Öğretmen Ağı Youtube kanalında dijital, 15 Mayıs 2022 Pazar günü ise İstanbul’daki Zorlu PSM Sky Lounge’da yüz yüze olarak gerçekleşecek olan Festival’in 15 Mayıs’taki yüz yüze programına bilet almak için buraya tıklayabilirsin.

YÖF Muhabiri
Sinem Amaş.

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

--

--

--

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Öğretmen Ağı

Öğretmen Ağı

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.

More from Medium

Kids Get It: Diversity Is a Good Thing (duh!)

The Steam Deck is not a flop : Gadget Game News

Not even safe in the Netherlands

Throughout my career, I’ve been drawn to writing about marginalized populations, including people…