Image for post
Image for post

İsmi Çocuk İçi Dünya “Çocuk Gazetesi”

Yazar: Fatma Gülben Bulur

Bir hayalin peşine takıldık. Üç öğretmen, üç çocuk sever. Ayşegül, Gamze ve Gülben. Saatlerce konuşup, düşündük. O olsun, bu olmasın, o olur, bu olur derken amacımızdan çok farklı yerlere evrildik. Probleme âşık olduk. Git gide daha da yoğun fikirlerle “Ah! Evet işte bu!” dedik.

Bir yolculuktu bizimkisi. Geleceğe yürüyen, Ayşegül, Gamze ve Gülben öğretmenin sınıflarının ötesinde diğer çocukların dünyalarına kapı açmayı hedeflediğimiz uzun soluklu bir yolculuktu. Kendi sınıflarımız yetmedi. Sığamadık içimize. Daha çok çocuğa ulaşmalıydık. Önce Denizli dedik sonra yok hayır diğer çocuklara da ulaşmalıyız, büyümeliyiz tüm çocuklara dokunmalıyız düşüncesiyle dolduk taştık. Yetmezdi çünkü bize. Daha daha dahası olmalıydı.

Hepimiz öğretmenler olarak çocuklardan, sınıflarımızdan çok uzun süre ayrı kaldığımız zor bir süreçten geçtik. Çocuklar için oldukça zor olmasının yanı sıra onlarla vakit geçirmeyi seven biz öğretmenler için de hiçbir şey yapmadan durup oturmak oldukça güç oldu. Ne olursa olsun biliyorum ki bir öğretmenin çocukları için yapacağı her yol mübah. Bu mücbir sebeplerden dolayı içinden geçtiğimiz günlerde çocuklarına tutkun üç öğretmen olarak uzaktan da olsa bir şeyler yapmalıyız düşüncesi içimizde gezindi durdu. İşte tam bu kafamızdaki sorularında peşinde gezerken bugün sayfalarında heyecanla gezindiğimiz, kendimizden, ruhumuzdan parçaları gördüğümüz ismi çocuk içi dünya olan “Çocuk Gazetesi” can buldu. Okul öncesi dönem çocuklarına ulaşmayı hedeflesek de biliyoruz ki okuyan her yaştaki çocuğun aynı zamanda içindeki çocukla gezen yetişkinlerin de sahipleneceği bir gazetemiz var artık.

En büyük gayemiz gazete formatıyla çocuklara ulaşmaktı. “Neden gazete öğretmenlerim?” der dediğinizi duyar gibiyiz. Bir fark yaratmakla birlikte unutulmaya yüz tutmuş gazete kültürünü, çocukluk döneminin en önemli ve en kritik yıllarında tekrar yeşertmeyi bir tohum ile filizlendirmeyi kendimize dert edindik. Belki de çocuk gazetesi sayesinde büyükleriyle aralarında özel bir bağ olacak, bilemeyiz…

Ve nihayetinde ilk sayımıza kavuştuk. Hiç unutulmayacaklar arasına alıp baş köşeye koyuyoruz onu. Çocuklarla buluşacağı güne kadar her gün bakıp incelediğimiz, tek tek özenle her sayfaya sevgimizi bıraktığımız o ilk sayımız bizim için hep kıymetli kalacak. Tabi yılmadan kurduğumuz bir hayalimiz daha var. Bundan bir yıl sonra, dijitalde olan gazetemizin basılı halini elimizde görmeyi umuyoruz. Sayfalarını değiştirirken ilk günlerimiz aklımızda halen aynı heyecanla ama bu sefer tek bir farkla! Yüzlerce çocuğa ulaşmış olarak… İnanıyoruz ve biliyoruz; bu hayalimizde gerçek olacak!

Bir ilk olmakla birlikte diliyorum ki çocuklara yapılan daha nice gazetelere ışık oluruz, birlikte büyür, birlikte çoğalır, artarız. Umuyorum ki daha nice sayılarda güzel ruhlu çocukların yetişeceği diyarlara misafir olur, onların kalplerine hayallerine dokunuruz. Nice sayılarda görüşmek dileğiyle.

Fatma Gülben Bulur Hakkında

1994 yılında Sivas’ta doğdum. Pamukkale Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünden 2018 yılında mezun oldum. Aynı yıl Denizli’ de Zeytin Ağacı Çocuk Evi’nde öğretmenliğe başladım. Masal anlatmayı, çocuk kitaplarını, dramayı, çocuklardan öğrenmeyi, onlarla sorgulamayı, keşfetmeyi seviyorum. Hali hazırda yüksek lisans eğitimine devam ediyor ve yaratıcılık temelli bir eğitim programı oluşturarak çocuklara ışık olmayı hedefliyorum.

Image for post
Image for post

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Written by

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store