Image for post
Image for post

Bir gün otururken evimde,
Ulaştı bana bir çağrı kapsülü.
ERG diyordu ki bana;
Keziban Öğretmen bize kendini anlatsana.
Vaat ediyoruz sizlere;
Yepyeni bir sınıf ortamı,
Çağdaş, kaliteli verimli,
Öğretmeni, öğrencisi mutlu.

Şaşırmış, heyecanlanmış, meraklanmıştım.
Ellerinde bir kamera
Ve sorularla geldiler evime.
Sordular; cevapladım ve inandım onlara.
Düştüm İstanbul yollarına
Mevsimlerden sonbaharda..

Yüreğimde bin bir merak, aklımda bin bir soru
Geldim gördüm ki herkes benim gibi burada..
Fikirler havada uçuşuyordu
Durmadan anlatılıyordu.
Dönüş yolculuğunda, netleşmedi yol haritası.
Ama kararlıydım ben bu yolculuğu bırakmamaya..

Kış boyunca sürdü yolculuk;
Sorular eklendi, binlerce sorulara…

Bir gün dediler ki bize
Seç gitmek istediğin yola,
Eşlik etsin sana gitmek isteyenler aynı yöne.
Hepsi birbirinden güzeldi yolların,
Yaratıcılık en güzeli geldi bana.
Sibel, Serkan, Gözde
Fettah, Burcu, Berna
Gördük fili, boa yılanında.
Hepimizde aynı coşku, aynı umut, aynı heves
Grubumuzun adı olmalıydı “Küçük Prens.”

Araştırdık, düşündük, günlerce,
Kerem yol gösterdi bize…
Öğretmende ve öğrencide var olan yaratıcılığı,
Nasıl çıkarırdık gün yüzüne.
“Denemek, hatayı hatta yapmak, hiç vazgeçmemek,
Süreci keyifle yaşamak, sonuca odaklanmamak”
Yolculuğumuzda oldu bize basamak.

Her birimiz götürdük tamir kutumuzu okullarımıza
Çıkardık içinden “Hata Kapsülü, Hata Geri Dönüşüm Kutusu,
Deneme Tahtasına Çevir, Onlar Atasözlerimiz Bunlar Bizim
Sözlerimiz, Hatasız Kul Olmaz”
Uygulamaya başladık prototipimizi
Öğrencilerimiz, bize inanan arkadaşlarımız ve velilerimizle…

Her günümüz geçti heyecanla, zevkle…
Her çağrıldığımızda koştuk ATÖLYE’ye,
Doldurduk masamızı verilerle.
Gördük ki binlerce kilometre uzakta da olsa,
Biz olmuşuz güzel bir aile.

Aylar yıllar geçti, ulaştık ilkbahara
İnanıyoruz Küçük Prens’in yolculuğuna
İnanıyoruz çok yakında, yurdumuzun tüm okullarında
Yaratıcı, mutlu, denemekten vazgeçmeyen,
Hatalarını hattaya çeviren,
Öğretmen ve öğrencilerle dolup taşacağına…

Yazar: Keziban Özdoğan

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store