Image for post
Image for post
Fotoğraf: Jaime Lopes, Unsplash

Öğretmenlik Hep Var Olacak

Yazar: Ahmet Canbaz

Tüm dünyayı etkisi altına almış bir salgının öngörülen bir şekilde çevremize, evimize, hatta ruhumuza etki etmeye başladığı ve okulların kapandığı günlerde, pek çok öğretmende benzer bir dert, düşünce vardı:

“Çocuklar ne olacak? Nasıl eğitim vereceğiz? Süreci yönetebilecek miyiz, onlara gerçekten dokunabilecek miyiz?”

Uzaktan eğitim sisteminin oturduğu ve sürecin devam ettiği bugünlerde, geçmiş yıllarda düşündüğüm, öğrencilerle kurulan yüz yüze iletişimin daha etkili olacağı yönündeki düşüncem günden güne kendisini daha da kanıtlar niteliğe bürünmüştü. Öğrencilerin merak ettiklerine daha hızlı cevaplar verebileceğim ortamlar oluşsa da tam olarak istediğim verimi alamıyordum. Ama uzaktan eğitimin de bazı öğrenciler için daha faydalı olduğunu gözlemlemem, bu düşüncelerimin üzerine rahatlatıcı bir etki sağlamıştı. Sınıf ortamında hata yapma korkusu ile diğer arkadaşlarından çekinen, sınıf içinde daha geri planda kalmak isteyen birkaç öğrencim bu süreçte derslere daha aktif katılmış, çeşitli uzaktan iletişim modülleriyle sorularını daha rahat sormaya başlamıştı. Hatta online sınavlarda, öncesine göre, akademik olarak daha başarılı olduklarını gözlemliyordum.

Fakat yine eğitim anlayışıma göre bir eksiklik hissediyordum. Sadece akademik aktiviteler düzenliyor, akademik başarı üzerinde duruyor, aktif öğrenme ortamları hazırlamakta güçlük çekiyor ve eğitimin en önemli unsuru olan çocuklarımızı öğrenmenin merkezi almakta zorluk yaşıyordum.

Onların hangi mesleği yapacaklarını ya da gelecekte hangi mesleklerin olacağını bilmiyorum; ama “öğretmenlik” mesleğinin, bugünün verilerinden yararlanarak, her koşulda devam edeceğine inanıyorum.

Image for post
Image for post

Ahmet Canbaz Hakkında

1987 yılında Denizli’de doğan Canbaz, ilköğretim ve orta öğretimini Denizli’nin Çal ilçesinde tamamladı. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nden 2011 yılında mezun oldu. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tiyatro Topluluğu bünyesinde, birçok tiyatro oyununda görev aldı. 2015 yılında 9 Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünde yüksek lisans programını bitirdi. Eğitim ile ilgili çeşitli sertifika programları ve konferanslara katılan Canbaz, 2018 yılında dünyadaki en büyük yaratıcılık organizasyonu olarak kabul edilen Destination Imagination Türkiye Denetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Şu anda özel bir okulda Türkçe Öğretmeni olarak görev yapmakta olan Canbaz, Öğretmen Ağı Değişim Elçisidir.

Written by

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store