Image for post
Image for post
Fotoğraf: Wahid Khene, Unsplash

Yazar: Özkan Çetin

Çok iyi bir dersi iyi bir dersten ayıran nedir ya normal bir dersten !

Evet sözlerinizi duyar gibiyim dersler birbirinden ayrılır mı hiç diye evet derslerin birbirinden ayrıldığını öğrenmek için öğrencilere sormak gerekir. Tam da bu noktada izleyiciye.

Evet izleyiciye ve çok iyi izleyicilere. Daha ilgi ve merakları körelmemiş izleyicilere. Çocuklara.

Hiç düşündünüz mü tiyatroya nasıl gittiğinizi? Bilinçli bir şekilde aldığınız biletin gösterdiği koltuğa oturup da oyun sahnelenişini izlediğinizi. Kostümleri dekorları sözlerin havada uçuşunu ve aylar öncesinde hazırlanan oyunun akıp gidişini, alkışların çınlattığı tiyatro salonunda müzikle nasıl karıştığını ve ayakta alkış, perde. Çok iyi kurgulanmıştır çünkü.

Kurgucuları çok ayrı bir yere koyarım sinemada, bir filmi en iyi izleten konunun birbiri ardı sıra iyi kurgulanmış bir şekilde beyaz perdeye aktarılmasından geçer.

Okuldaki derslerimizde de kurgu çok önemlidir. Dersin kazanımlarının kazandırılması , anlamlandırılması , içselleştirilmesi ve pekiştirilmesi için ve eğlenceli olması için de ayrıca.

Dikkat süresi konusunda yapılan araştırmalar bu sürenin 10 dakikadan da az olduğunu gösteriyor. Bu süreçte ders süresi çocukların dikkat süresine indirgendiğinde derse giriş toparlama ve bunun gibi etkenlere birlikte beş altı dakikaya kadar düşebilir. Bu sadece bizim etkin ve verimli bir şekilde kullanabileceğimiz bir zaman dilimi olarak karşımıza çıkıyor.

40 dakikalık iyi planlanmış ve kurgulanmış derste bile dikkat süresini 10 15 dakika olarak düşünürsek ancak bu süre yetebilir. Ayrıca sınıf öğrenci ortalamasının da yüksek olduğu ülkemizde bu dikkat süresinin de değiştiği kesindir. Bu süreçte ders hazırlık aşaması, ders kurgusu, katılımcı özellikleri iyi planlanmadan ders süresi öğrencilerin dikkat süresi olan 5,10 ya da 15 dakikaya bile indirgense verim alınması çok güç olur, bu nedenle bir dersin dersten önce Öğretmeni tarafından iyice kurgulanması gerekir.

Kurguda ve ders sırasında kullanılabilecek öğrencilerinizin dikkat sürelerini artırmak için 10 ipucu,

1 ) Derse motivasyonla başlayın. Sahnede siz varsınız.

2 ) Çoklu zekaya hitap edin. Her öğrencinin öğrenmesine fırsat verin.

3 ) Duyuları işe katın. Müzik ve hareket dersi daha eğlenceli hale getirebilir.

4 ) Öğrencileri düzenli olarak serbest oyunlarla kaynaştırın. Oyun eğlenceli ve öğrencelidir.

5 ) Öğrencileri ders planlarına dahil edin. Planı bilmek bizi rahatlatır ayrıca iş birliği önemlidir

6 ) Öğrencilerin “proksimal gelişim bölgesi” ni hedefleyin. Konu zor ya da kolay dikkat çekmelidir.

7 ) Öğrencilerinizi güldürün. Sizlerde gülün. Dans edin.

8 ) Beklenmedik konu nesne ve durumları derse dahil edin. Şaşırtın.

9 ) Fikirleri somutlaştırın ve ders ile ilgili hale getirin.

10 ) Küçük bir hikaye ile nasıl dersin ana fikrinin anlaşılmasını sağlayın. Ve dersinizin de bir hikayesi olsun anlatılabilecek.

Öğretmen bir dersini senarist, sanat yönetmeni, görsel yönetmen, yapımcı, yönetmen ve kurgucu gibi yeri geldiğinse ses ve ışıkçı gibi düşünerek gözden geçirmelidir. Dersinin bölümlerini giriş, gelişme ve sonuç gibi, dikkat çekme, derinleştirme ve pekiştirme gibi her aşamayı nakış nakış işlemesi ve çok iyi bir şekilde sunması gerekir. Çok iyi planlanmış ve kurgulanmış bir ders içinde de 10–18 dakikalık etkin verimli dikkat süresini kullanmak için her bir ders için öğretmenin dersten önce ders planını saatler vererek hazırlaması gerekir… Her ders kendine özeldir, her ders kendine özgü süreçler ve elementler barındırır içerisinde.

Küçük bir tiyatro sahnesine çıkarız her ders ve hazır değilsen öğrenci hiç dikkat etmez dikkat süresine… Ve hiçbir tiyatro sahnesine doğaçlama çıkılmaz, metne bağlı kalarak doğaçlama devam edilebilir ama… Ve ülkemizde ya da dünyada çok iyi planlanmış ve kurgulanmış 30–40 dakikalık derslerde bu 10–18 dakikalık dikkat süresinin tamamını etkin kullanabiliriz belki de…

Çok iyi bir dersi, normal derslerden de ayıran işte budur. Kendini önemli ve değerli hisseden öğrenciler için iyi bir öğretmen tarafından iyi hazırlanmış bir ders…

Dikkat dikkat! ders başlıyor.

İyi dersler, iyi eğlenceler.

Bu yazının aslı, 29 Mayıs 2020 tarihinde Özkan Çetin’in Medium hesabında paylaşılmıştır: https://medium.com.

Özkan Çetin Hakkında

1982 yılında Bilecik’te doğdu. Marmara Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü’nden 2004 yılında mezun oldu.Çeşitli okul,dershane ve eğitim kurumlarında çalıştı.Halen özel bir ortaokulda Fen Bilimleri Öğretmeni olarak çalışmaktadır. Fotoğrafçılık, ebru sanatı, satranç, öğrenme ve unutma, hafıza teknikleri ve zihin haritaları ilgi alanlarıdır. Düşünme Becerileri programı ile Ağ’a katılmıştır. Ağ’ın bir parçası olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Written by

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store