Soru Sormayı Teşvik Etmek

Not: Öğretmen Ağı’nın pilot dönemi olan 2016–2017 döneminde, ATÖLYE işbirliğiyle yürütülen tasarım odaklı düşünme metodolojisinin uygulandığı problem çözme sürecinde, farklı gruplar farklı sorunları çözmek üzere çalışmıştır. Bu etkinlik, “Nasıl soran ve sorgulayan bireyler yetiştirilebilir?” sorusuna cevap arayan Sokrat grubu öğretmenleri tarafından geliştirilmiştir.

Grubumuz, farklı branşlardan ve farklı kademelerde çalışan öğretmenlerden oluşuyordu. “Nasıl soran ve sorgulayan bireyler yetiştirebiliriz?” sorusunu, metodolojimiz gereği, konu ile ilgili kişilere sorarak işe başladık.

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler ile bireysel g.rüşmeler yaptık. “Öğrenciler neleri merak ediyor?”, “Kime soru soruyor?”, “Kimler soruları nasıl cevaplıyor?”, “Öğretmenlerin, velilerin, öğrencilerin sorular karşısında tutumu nedir?” sorularına cevap aradık. Görüşmelerimizin sonucunda gördük ki birçok çocuk, ebeveynlerine ve öğretmenlerine sorular yönelttiğini; ama kendilerinin dikkate almadığını düşünüyordu. Onlar için çok önemli bir soruya karşılık “Çok saçma!”, “Şimdi sırası mı bu sorunun?”, “Gereksiz bir soru.” gibi ifadeler kullanılması, çocukların özgüvenlerini zedeliyordu.

Image for post
Image for post

Öğrencilerin sorgulayabilmeleri için soru sormaları gerektiğinin önemli olduğunu, bunun için güvenilir bir ortamın sağlanması gerektiğini ve güven duygusunun olduğu bir ortamda öğrencilerin daha fazla soru sorduğu verilerini elde ettik.

Öğrencilerin neleri merak ettiklerini anlamak ve soru sormaya teşvik etmek için soru yeleği, soru balonları, soru parkı, doğrudan soru sorma yöntemi ile öğrencilerden sorular topladık. Grubumuzdaki her öğretmen, kendi öğrenci seviyesine göre farklı teknikleri kullandı.

Soru toplama sürecinde, öğrencilerin sorunun ve soru çeşitlerinin neler olduğu, ihtiyacı olan cevabı bulabilmek için ne tür sorular sorması gerektiği hakkında bilgi eksiklikleri olduğunu; açık uçlu soruları çok kullanmadıklarını veya kullanırken zorlandıklarını öğrendik. Etkinliğimizi, öğrencilerin bu eksiklerini kapatmak üzere revize ederek sonlandırdık.

Etkinliği Geliştirenler: Mahmut Bektaş (Rehber Öğretmen), Nurten Mutlu Pehlivan (Fen ve Teknoloji Öğretmeni), Sündüz Yorgancılar (Sınıf Öğretmeni), Yıldız Paldar (Sınıf Öğretmeni)

Etkinliği Yazanlar: Sündüz Yorgancılar, Yıldız Paldar

Etkinliğin yönergelerine buradan ulaşabilirsiniz.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store