Image for post
Image for post

Toprağa Düşen Tohum: Öğretmen Ağı*

Yazar: Meriç Dönmez

2016 sonbaharındaki bir pazar sabahı buluşmasıyla başlayan yolculuk şimdilerde bir ağ olarak devam ediyor. Belki de bu buluşmaya tohumun toprağa düştüğü ilk an diyebiliriz. Düşünün bir tohum kendi içinde nasıl büyür, gelişir? Özelliğini kaybetmeden kendi hızında ve olması gerektiği gibi. Dışarıdan ne kadar çok müdahale edersek, daha hızlı büyüsün daha çok meyve versin diye, özelliğinden tadından kaybetmeye başlar. Tek ihtiyacı olan zaman, hava, su ve güneştir. Bunları sağlarsan o zaten kendi potansiyelinin en iyisi olur.

İşte tam da böyle bir şey bizim hayalimiz! Evet her şey hayal etmekle başlar. Kendi ihtiyacımızı Ağı’mızın içinde bularak ve birbirinizi besleyerek organik olarak büyümek. Yeni tohumlarımızı başka mekanlara ve coğrafyalara ulaştırarak, başka başka topraklarda yeşerip boy atmak. Buralarda da toprağa ilk tohumu düşürmek!

Adı henüz bir ağ değilken, bu sizin tohumunuz bunu nasıl en iyi şekilde büyüteceğinizi siz bulabilirsiniz, engelleri sorunları siz çözebilirsiniz demişlerdi ve biz de zaten bu dertlerimizin ortaklığında buluşmuştuk o pazar sabahında.

Yuvarlak bir masa etrafında biz bize toplanıp, Sokrat gibi sorular sorarak ve küçük bir prensin merakıyla koyulduk yola. Bazen kaotiktik ama hep hibrid aklımızla, öğrenen zihinlerimizle imece usulü çözmeye çalıştık dertlerimizi… Ve böylece olduk bir ağ; “Öğretmen Ağı”

Ve bundan sonra bu başlangıç ağına yeni ağlar, yeni katılımlar olsun istiyoruz. Toprağa düşen tohumlara bazen can suyu olmak, bazen hava olmak, bazen güneş olmak nasıl büyümek gerekiyorsa öyle büyümek, ihtiyaç olan zamanı tanıyarak… Tokat’ta, Denizli’de, Diyarbakır’da; buralardan beslenip “daha başka neler yapabiliriz” sorusuna cevaplar arayarak büyümek ve gelişmek doğal süreç içerisinde işbirliğiyle… Bir tohum gibi, potansiyelimizin en iyisini olmaya çalışarak.

Belki toprağa düşmüş bir tohumsunuz, belki hava, belki su, belki ışık belki de sadece zamanın gelmesini bekliyorsunuz. Ne olursanız olun biz sizi bekliyoruz. Biz kim miyiz? Öğretmen Ağı.

*Bu yazı, 2017 yılının Mayıs ayında kaleme alınmıştır.

Image for post
Image for post

Meriç Dönmez Hakkında

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Bölümünü 1998 yılında tamamladı. Bir süre banka ve özel kurumlarda çalıştı.2002 yılında MEB de özel eğitim öğretmenliğine başladı halen rehberlik öğretmeni olarak çalışmakta. Bunun yanında AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı) Baba Destek Programı eğitimcisi ve saha danışman, ÖRAV (Öğretmen Akademisi Vakfı) Kısmi Zamanlı Eğitimci, İyi Babalar Platformu babalık savunuculuğu üzerine yetişkin eğitimi alanında çalışmakta, Öğretmen Ağı başlangıç ekibi öğretmenlerinden olup halen değişim elçisi olarak çalışmalarını sürdürmekte.

Written by

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store