Yaratıcı Problem Çözme ve Öğretmenlik

Yazar: Yasemin Toprak

İnsanlığın ilk gününden bugüne çok farklı sorunlarla karşı karşıya kalınmıştır. Bu süreçte sorunlara farklı çözümler sunulmuş, denenmiştir. Sonunda bir veya birkaç çözüm uygulanmış ve süreç yönetilmiştir. Sorunların doğru şekilde yönetilip yönetilmediği tartışma konusu olabilir. Bu yazıda ise; sorunların çözümü için gerekli yaratıcılık boyutunu ele alıyoruz.

Yaratıcılık kelimesinin anlamı birçok yerde farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Yaratıcılık, olmayan bir şeyi hayal edebilme, bir şeyi herkesten farklı yapabilme ve yeni fikirler geliştirebilme yeteneğidir. Başka bir deyişle yaratıcılık, herkesin gördüğü şeyi aynı görüp onunla ilgili farklı şeyler düşünebilmek, günlük olaylara ve nesnelere herkesten farklı bakabilmek ve farklı yaşam tarzı geliştirebilmektir. Yaratıcılık, olağan, günlük şeylerin özel olmasını, özel şeylerin de daha çok günlük hayata girip doğal şeyler olmasını sağlamaktadır.

Yaratıcılık sanat, bilim ve günlük yaşam gibi farklı alanlarda ortaya çıkabilmektedir. Son günlerde insanlık tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 pandemisi süresince de hiç alışkın olmadığı yeni bir dönemde çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldı. İlk günlerde büyük bir şok ve kaygı yaşanmasına rağmen her geçen gün bu süreçle yaşamayı öğreniyor, deneyimliyoruz. Karşılaşılan her güçlükte önce bir panik, karmaşa kendisini gösteriyor ama ya sonrasında? İşte burada insanın güçlükleri yenme yeterliliği ortaya çıkıyor…

Hayatımızı, olağanüstü duruma uygun hale getirebilmek nasıl olabilir denince akla hemen yaratıcı problem çözme potansiyelimiz geliyor. Aslında doğuştan bir potansiyelle, problem çözebilme yeterliliği ile dünyaya geliyoruz. Sonrasında çeşitli faktörler nedeniyle bu yeterlilik ya ilerliyor ya da geriliyor. İlerlemenin ya da gerilemenin nedenlerden biri de eğitim ortamlarında yaşanan olumsuz deneyimler olabiliyor. Bu sebeple öğretmenlerin sorunlar karşısında gösterdikleri yaratıcı problem çözme becerisi öğrencilerinin yaşamı için daha da kıymetli hale geliyor. Öğretmenin mesleki gelişimine verdiği önem, eğitim ortamlarının güçlenmesinde en önemli faktörlerden biridir. Böylece öğretmen, önce kendisini, öğrencilerini, meslektaşlarını, eğitim ortamını sonrasında öğrencinin ebeveynlerini, çevresini derken tüm ülkenin güçlenmesini destekleyici bir güç olabilecektir.

Bu bağlamda Öğretmen Ağı ekibinin oluşturduğu Yaratıcı Problem Çözme Programını incelediğimizde de tasarım odaklı düşünme becerisi ile problem çözme yeterliliği görülebilmektedir. Yani diyebilirim ki yaratıcılık, iyi düzenlenmiş bir öğretim programı ile öğrenilebilir ve kişinin yaşamında karşılaştığı problem çözme yeterliliği kazandırılabilir…

Yasemin Toprak Hakkında

1980 yılında Malatya’da doğdu ve İlkokul ve ortaokul öğrenimini Malatya’da tamamladı. Bolu Anadolu Güzel Sanatlar lisesinde Resim bölümü öğrenimini bitirdi. Lisans eğitimini 2002 yılında İnönü Üniversitesi Resim-iş Eğitimi Bölümünde bölüm ikincisi olarak tamamladı. Aynı yıl Hakkari Çukurca- Köprülü köyünde Resim öğretmeni olarak meslek hayatına başladı. Sonrasında Gaziantep ‘te görev yapmaya başlamıştır. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimindeki görevine 2018 yılında başlamış ve 2020 yılında bu görevden ayrılmıştır. Şu an Gaziantep Abdulkadir Konukoğlu Özel Eğitim Ortaokulunda Görsel Sanatlar dersi olarak görevine devam etmektedir. Sanatla terapi eğitimi alarak bu yöntemlerle ile ilgili çalışmalara devam etmektedir. AR-GE Biriminde yerel ve ulusal düzeyde proje yazma, yönetme ve yaygınlaştırma çalışmalarında bulunmuştur. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (Habitat, Öğretmen Ağı, GIZ (Alman Uluslar Arası İş Birliği Kuruluşu) çalışmalarına gönüllü olarak destek vermektedir.

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store