Image for post
Image for post
Fotoğraf: 2019 Değişim Elçileri Yaz Buluşması

Zamanın Önündeki Kitle! Öğretmen Ağı

Yazar: Hasan Aydın

Geçmişten bugüne web ile ilişkisi yüksek bir öğretmen olarak meslek hayatımı sürdürdüm. Hatta öyle ki, 2006 yılında göreve başladığım Iğdır ilinde bir köyde, cep telefonunu bluetooth ile bilgisayara modem olarak tanıtıp, telefonun dahi doğru dürüst çekmediği bir yerde internet bağlantısını sağlamış ve kullanmış biriyim. Merakım bu kadar yüksek.

Ama 2018 yılı Aralık ayında öyle bir grup ile tanıştım ki, çok şey bildiğini sanan ben, aslında zamanın ne kadar da gerisinde kaldığımı gördüm. O grubu tanımanın ve grubun bir parçası olmanın hazzını, 2019 yaz tatilinde Özyeğin Üniversitesi’nde gerçekleşen Yaz Buluşması’nda daha fazla yaşadım. Öyle bir grup ki önyargı yok; saygı, hoşgörü var. Bireysel farklılıklara değer var; mesleki kimliklerimizden başka kimliklerin pek bir önemi yok. Eleştiri var; ama güç katan bir eleştiri… Evet, bu grup Öğretmen Ağı’ydı.

Teknolojiyi seviyordum, ancak bu Ağ ile teknolojiyi daha da sevmeye başladım. Şu günlerde toplantılar, dersler, içerikler online düzenleniyor ya, onu Ağ’da çoktan yapıyorduk. Ağ’da, cinsiyet eşitsizliğini, şiddetsizliği, müziği, doğayı, müzeyi, çocuklar için felsefenin nasıl anlatılması gerektiğini, ders içeriklerimizi daha fazla nasıl zenginleştirebileceğimizi, çocuklarda merakı nasıl diri tutacağımızı, tüm çocuklara nasıl ulaşacağımızı, kısacası bizi mesleki anlamda güçlendirebilecek birçok konuyu konuşuyorduk.

Yazımın başlığında belirttim ya “Zamanın Önündeki Kitle! Öğretmen Ağı” diye. ilk online söyleşileri yaptığımda Vay be! Demiştim. Meğer, teknolojiyi, online platformları kullanırken Ağ ile beraber buna hazırlanıyormuşuz da, haberimiz yokmuş. Öğretmen Ağı, uzaktan sürecinde ders içerikleri düzenlemek bakımından bana ciddi fayda sağlamış, bunu şimdilerde daha net görüyorum. Bu arada çalıştığım kurum olan Özel Sanko Okullarına da teşekkür etmeden geçmeyeyim okulum da her türlü teknolojik imkanı seferber etti bu süreçte.

Dünya evrildi, bu süreçte eğitim de evrildi ve biz buna hazırdık diyebilirim. Çünkü Ağ’ımız, Türkiye’nin her yanındaki meslektaşlarım ile görüşmeyi, onlardan birçok konuda fikir almayı, yalnız olmadığımızı ve uzağı yakın kılmayı zaten öğretmişti.

Hasan Aydın Hakkında

1983 yılında Adıyaman’da doğdu. Eğitim hayatımı Adıyaman’da tamamladı. Sırası ile Iğdır, İstanbul ve Gaziantep illerinde devlet okullarında 12 yıl Sınıf Öğretmeni olarak çalıştı. 2018 yılı Eylül ayından bu yana, özel bir okulda Sınıf Öğretmeni, Mind Lab Öğretmeni ve Ahşap Yakma Atölye Lideri olarak görev yapmaktadır.

Written by

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store