Temel Düşünme Becerileri Program Katılımcıları

Yazar: Günalp Turan

Eğitime bir dönem hâkim olan pozitivist yaklaşımların etkisiyle, uzun bir süre bilginin kendisi “kişilerden bağımsız, statik ve nesnel”, öğrenci “öznelliği olmayan ve pasif” ve eğitimci “bilgiyi taşıyan” olarak konumlanmıştır. Eğitim süreci de eğitimcideki bilginin olduğu haliyle öğrenciye aktarılması olarak yeterli görülmüştür. Günümüzde eğitim sürecinin böyle basit bir…


Yazar: Burcu Aybat

Değişim belki de değişmeyen tek şey. Eğitim de bundan nasibini alıyor. Pandeminin yıkıcılığı ve uzaktan eğitimin şeffaflığı, değişim karşısında adaptasyonun sancısını beraberinde getirdi. Bu kaostan öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz nasibini aldı. Okullarda, ilk günlerin ardından çok çetin şartlar altında eğitim öğretim devam ediyor. Öğretmenler bir buçuk yıl…


Robert Collins, Unsplash

Yazar: Seval Binici

Okul bahçesine girdiğimde zümrem bankta oturuyor. Sanırım boş saati. Yıllardır mesai arkadaşıyız. Bitmeyen bir okul arkadaşlığı, aynı sıralarda dirsek çürütüyoruz… Selam verip kaçıyorum. Ama o bırakmıyor. İçerde maskeyle havasız oturacaksın, diyor. Aslında çok seviyorum onunla oturmayı. Benim yaşım kadar mesleki deneyimi var. Tamam, ben ders çalışacaktım, benimle…


Anna Earl, Unsplash

Yazar: Miray İşler

Kadim bir geçmişe dayanan oyun, insanlığın varoluşundan bu yana süregelen belki de en gizemli kavramlardandır. Tarihsel süreç boyunca çocukları, yetişkinleri ve hayvanları içine alan oyun, eğlenceden yarışmaya pek çok aktivitenin kesişiminde yer almıştır. Türkçe’de “oyun/oyna|mak” sözcüğünün Eski Türkçe oyna- “oyun oynamak, hoşça vakit geçirmek, oyalanmak” fiilinden evrildiği…


Kelly Sikkema, Unsplash

Yazar: Onur Sulu

“Kuşlar uçar,

balıklar yüzer,

çocuklar oyun oynar.” (Garry Landreth)

11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilan etmesiyle birlikte hayatımızda köklü değişiklikleri yaşayacağımız bir tarihin hiç farkında değildik. Sağlıklı bir birey olabilmemiz için Homo Sapiensler’den bu yana belirsizlikleri öngörülebilir noktaya çekmeyi başardık. …


Feliphe Schiarolli, Unsplash

Yazar: Seval Binici

Bana ikinci bir sinyal gönderdiklerinde kafamın karıştığını, dikkatimin dağıldığını söylemeyi akıl edebilmem için aradan beş gün geçti ancak beşinci günün sonunda parmak kaldırdıklarında mutlaka ama mutlaka onlara da sıra geleceğini ama ben arkadaşlarını dinlerken parmak kaldırma eşliğinde “Hocam, hocam!” diye seslenmelerinin ikinci bir sinyal olduğunu söyleyebildim. O…


Yazar: İsmail Örnek

Bugün çok yoğun hissettiğim bir duygu…

Öğretmen Ağı İçerik Danışmanı Kenan Çayır’ın dijital ve yüz yüze buluşmalarda hep hatırlattığı, “umutlu bakmak” dediği tavra birkaç saatliğine ara verdim.

Öğretmenler kurul toplantısından çıkarken kendime ne kadar sık “Tam da senin bu yüzden burada olman lazım.” desem de “Benim ne…


Burası Tamamen Bizim Kampı 2021, Mersin

Yazarlar: 2021 Burası Tamamen Bizim Kampı Katılımcıları

Okuyucuya Not

Burası Tamamen Bizim Kampı, ilk kez 2020'de, Adana, Mersin ve Hatay’dan Değişim Elçilerinin inisiyatifi ile gerçekleşmişti. Eğitimi doğaya, doğayı eğitime taşıyan kampın ikincisi 16, 17 ve 18 Ağustos tarihlerinde, yine Değişim Elçisi öğretmenlerin inisiyatifiyle gerçekleşti. …


Yazarlar: Özgenur Korlu ve Umay Aktaş Salman

2021–22 eğitim-öğretim yılı 6 Eylül’de başlıyor. 1,5 yıl sonra okullarda haftada 5 gün yüz yüze eğitim yeniden başlarken eğitimin gündeminde ne var, ne olmalı?

Salgınla geçen bir buçuk yıl, uzaktan eğitimin okulun alternatifi olmadığını gösterdi. UNICEF verilerine göre, dünya genelinde yükseköğretim öncesi kademelerde…


Van Tay Media, Unsplash

Yazar: Burcu Demir

Geçtiğimiz Yaz Buluşması’nda Öğretmen Ağı Yaz Buluşması Çalışma Ekibi’nde yer alan bir Değişim Elçisi ve öğretmen olarak bu yazıyı yazmasam olmazdı, içim içimi yer bitirirdi diye düşündüm ve başladım yazmaya. Öncelikle yaz buluşmasını kaçıranlar için şu sıralar pek bir gündemde olan “Öğretmen İtibarı” konusuna dikkat çekip, bu…

Öğretmen Ağı

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store